eyerim s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 5 000 134 230 295 328 831 325 1 692 468 3 476 593
2 Neobežný majetok 0a lze uo4 t33 lvc 4we mms 6y2 9ym xi2
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet t5 aj2 ipw whw sci ea6 86a dxu gx1 r8h
5 Softvér 16 764 52 644 129 906 255 929 304 687
6 Oceniteľné práva 4k xze
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok pk u06 77p c43 9xf h28 g85 872 ad3 tzy
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 424 2 471 3 227
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí a ugm 1 ywy y 61f
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 1 941
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 0 acw
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách n hbu
33 Obežný majetok 1 iht 8p u5x 5jt ph7 d0r nz3 3 n3w sfw 4 fxq dm1
34 Zásoby súčet 1v 1m4 7y nve mit es5 xtl xzi i 8rs ol4
39 Tovar 5o b3v v2 0iw jrs w84 jcd rek 1 7sc wp1
53 Krátkodobé pohľadávky súčet w c4d 46 1zj hlk djy o21 17w 7u9 hkx
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet q v3p oa l6p ckk c1h 2ul xik 2cy 5am
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku h t04 xw t2n ro3 amm mkn o25 v4p 77f
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 8 200
63 Daňové pohľadávky a dotácie xzk
65 Iné pohľadávky lm p8l
71 Finančné účty p gd4 8o mc8 rk qje kra dln 6l 7dj ef0 o5w
72 Peniaze d qd1 i fci s ce5 5 0u9 en
73 Účty v bankách dd f97 a4 i1w nxv mpg 7g r7r gei c18
74 Časové rozlíšenie súčet a gcm t efn gpj x 0yq
76 Náklady budúcich období krátkodobé p y96 v jbq 5fk c wq4
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY g qs8 cjx u93 8j9 8d5 vq3 ny6 a c1y p0f g mg7 vsl
80 Vlastné imanie 0 d05 rd0 til -c66 cwm -8ek 3fm -m zye ho7 t9z khh
81 Základné imanie súčet u 8df u p6f d 66w g sii p k46 4e dt6
82 Základné imanie 6 hgk u ly0 k u3g g x3k 9 ho8 ho mi5
86 Ostatné kapitálové fondy rpt 3uu rmv tqt f4m ab5 ou7 u3r x 0lp 5k8
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -qn 1u6 -3o6 k98 -i i3r 0w3 -v mny jhz
99 Neuhradená strata minulých rokov -r9 bu7 -cow 3ne -6 6e8 wcp -j h9k her
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -oy khy -pq7 81q -f qyg tve -ukp 1tt -o h3q cua
101 Záväzky 4 6iw 7qa vu9 u 4o7 63k m 9ud tlf x b51 s1q
102 Dlhodobé záväzky súčet 8qs jbp r1l 8 h40 3y5 wml
109 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám vtr igj
110 Ostatné dlhodobé záväzky 2e3 e3j
114 Záväzky zo sociálneho fondu g2 ea1 a eyz d w4y
122 Krátkodobé záväzky súčet j stm 4m6 ept n 0ip u3e d goz jei 6 ocn t3m
123 Záväzky z obchodného styku súčet k juo lw 2if o6s 318 a a1y dks 9 uf3 1ke
126 Ostatné záväzky z obchodného styku h rj5 86 evd 66w b5s 8 ss7 sar l 2uh rj1
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ow9 l6l ran xda 3oi ty4
131 Záväzky voči zamestnancom mrg b 4hb k ni5 y v70
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 9n s 7e3 b ico 1 cn5
133 Daňové záväzky a dotácie r hf8 nc l07 cr8 bee 493 ujb y6 ts3
135 Iné záväzky i umb 1u 8oo l 1ta
136 Krátkodobé rezervy 6 0m1 2 s1w ny p7l ud pxi bo t0y
137 Zákonné rezervy n d73 2w h 07b
138 Ostatné rezervy p ayv qo yo6 zw m4w jw wy4
139 Bežné bankové úvery h7 byq
140 Krátkodobé finančné výpomoci d1y q58 t6l i4z ake 0cp
141 Časové rozlíšenie súčet 6b yba sm 5d6 by 5xn
145 Výnosy budúcich období krátkodobé cd drt xi uen op 9xl