eyerim s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 000 134 230 295 328 831 325 1 692 468
2 Neobežný majetok l3 vrr m0n 24s o6w drk 9fo nre
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet ht k8q bop pqz w9o kf1 v7c l5z
5 Softvér 16 764 52 644 129 906 255 929
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok rq vp8 vtv qw7 t4x m4b vhy 3zu
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 424 2 471
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí u v8x o qvs
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 1 941
33 Obežný majetok 6 6qb kz t39 3gx k7y wi1 ler p 3af flp
34 Zásoby súčet g3 agr xp ieb ky1 3th w7s rwb
39 Tovar p8 87g 2u 28c n3n s5z 4th 58w
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 7 xmj 8e skr 41n ibl p8s 6sh
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet m v4e 3m daz ii1 imd ouh 01w
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 4 p0s zo 2vp 7tc akg ios 53q
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 8 200
63 Daňové pohľadávky a dotácie 1qy
65 Iné pohľadávky xs fbq
71 Finančné účty r g4y x2 wju xe c1x 4co mt1 0y k53
72 Peniaze w s2h d y18 p k0c y dck
73 Účty v bankách 0x mql cq lu5 4cc wbk ns j9a
74 Časové rozlíšenie súčet o uri u x2f 3sd
76 Náklady budúcich období krátkodobé v bwq p 05g bhv
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY q e38 5xm 0yt gbi ua2 c5q avz a ldt y5t
80 Vlastné imanie a m1j fap hgo -9yj d2h -luo kn1 -0 5pa tht
81 Základné imanie súčet 4 avg e 8ba 6 114 6 qt2 i ndd
82 Základné imanie s gwy y 9bf d w4e m 7x0 i ktb
86 Ostatné kapitálové fondy bch dgd 7d6 3h3 twj 1kg 13c ayt
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -jf yoy -n66 ioc -i 2ck lyd
99 Neuhradená strata minulých rokov -zz azx -mh6 euo -6 pdf o6g
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -29 5r5 -9s7 r47 -c zxm 0hn -9tj 93o
101 Záväzky x ao2 4s9 9zn s d4r 72d k drm rtl
102 Dlhodobé záväzky súčet 8ak 7u0 xzr a iy1
110 Ostatné dlhodobé záväzky tii k5i
114 Záväzky zo sociálneho fondu kj 0jc z 293
122 Krátkodobé záväzky súčet 9 v7a tvw q33 p t3x km5 w ki4 qz9
123 Záväzky z obchodného styku súčet 0 rju 8h 3d4 hfc qax q fqn xgz
126 Ostatné záväzky z obchodného styku z zc2 o2 xe5 si6 h0c u grb idp
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu dgz ycu bh2 yny
131 Záväzky voči zamestnancom bxh i n6a l 1mk
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 4g i a6i y r7f
133 Daňové záväzky a dotácie 2 yto hl sjp qg6 wq5 pxl q9i
135 Iné záväzky d ihl f7 zcc
136 Krátkodobé rezervy p a5d d qr4 e2 axo 5s zd1
137 Zákonné rezervy 5 3ua f3
138 Ostatné rezervy q kyf rn uws qy iqh
139 Bežné bankové úvery 1s
140 Krátkodobé finančné výpomoci ki5 fuo 0un ok7
141 Časové rozlíšenie súčet vd cqg tp m7r
145 Výnosy budúcich období krátkodobé ea oje ch 2ot