eyerim s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 000 134 230 295 328 831 325 1 692 468
2 Neobežný majetok w4 xh3 cmt 40y ce2 904 gll 19m
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 9s qne als cpy 21y bn3 xqu dx5
5 Softvér 16 764 52 644 129 906 255 929
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok kz t9a fms 89a hx5 39s jhh x33
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 424 2 471
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí x 5x3 1 0qy
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 1 941
33 Obežný majetok 2 5hr zf bjz vwb ycb ye9 yxy n h0v t4o
34 Zásoby súčet 8i ykq wd kqp 2ta 32k 152 b5o
39 Tovar 5p 3wh 9l tvt mkc 80v day sdt
53 Krátkodobé pohľadávky súčet n 7k4 vl 0r2 w1e iws zb0 4eg
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet n u46 a7 eny dcu txp oa7 52l
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku q g30 ci szp cid etz gp2 rea
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 8 200
63 Daňové pohľadávky a dotácie eb4
65 Iné pohľadávky h4 w98
71 Finančné účty n z08 vt 487 rg 9nd 1vy tsu 2y 20m
72 Peniaze u axz h 65y x 562 e cuu
73 Účty v bankách wv tby rm yln mw8 n6m 0c 93i
74 Časové rozlíšenie súčet 3 i5b w 913 8s4
76 Náklady budúcich období krátkodobé b 3kq b 8e1 d6s
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY w hct y17 thg laj z9i 05k qez 6 r8o vx8
80 Vlastné imanie g clj myx dl7 -un8 kbz -wvg rm0 -e ulf j8h
81 Základné imanie súčet 3 iz6 t ul8 z zni i zs7 u y9p
82 Základné imanie 3 pdm c 2sk t fyd 5 y2f y c4q
86 Ostatné kapitálové fondy 7ex j18 8j4 qkk 3dj zuu du0 cm3
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ow pbq -7go r2u -b 4sg zaq
99 Neuhradená strata minulých rokov -vt pnc -7ip cvv -h 33u 5n1
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -30 g2l -52s t47 -i m7b 4e5 -zwl cgq
101 Záväzky r 1bc fqe mb7 t 5e1 hfp 0 aqt t97
102 Dlhodobé záväzky súčet kgp lid jty i tmv
110 Ostatné dlhodobé záväzky rpn flb
114 Záväzky zo sociálneho fondu 4q 516 w rw4
122 Krátkodobé záväzky súčet n ncb 7d1 xbt k h3d mi9 p rou u0j
123 Záväzky z obchodného styku súčet k 89v wy gks d0e fz9 4 l6i bmb
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 7 7t9 ao wtg a70 5f9 h qtj 3j8
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu vfa 8w4 eax a4n
131 Záväzky voči zamestnancom ghe j 9fy 8 lvk
132 Záväzky zo sociálneho poistenia z5 8 t2c l zen
133 Daňové záväzky a dotácie b e7l lm xgv 6vz gx7 1p9 zyl
135 Iné záväzky 0 bkp y7 61y
136 Krátkodobé rezervy m a0n h oxm f3 ud9 oj zsn
137 Zákonné rezervy 8 ne7 dv
138 Ostatné rezervy i 8qi kw 4hy s1 2en
139 Bežné bankové úvery tp
140 Krátkodobé finančné výpomoci qxf iib 534 rkh
141 Časové rozlíšenie súčet ah 475 zj hub
145 Výnosy budúcich období krátkodobé at hdr 9t 3gd