eyerim s.r.o. - Účtovné závierky

2018

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2018 - 31.12.2018
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF

2014

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.12.2014 - 31.12.2014
Zdroj
FRSR
Príloha k účtovnej závierke POD.TIF
Oznámenie o schválení účtovnej závierky.TIF