eyerim s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 52 314 588 000 2 502 911 4 648 213
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet y8 1w5 3nb x6f r glb 8gu i 25l iev
3 Tržby z predaja tovaru hj 0u9 0mo 4cn z yhh n4r 6 4x1 uzd
5 Tržby z predaja služieb 3 2 144 8 433
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 3 swk n7 u7z 91t
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu cbi 1qi w2f t9j a b00 yn8 p 404 1wc
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 45 765 413 135 2 100 503 3 120 453
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok b ebr f a0x lr wky cf 12l
13 Opravné položky k zásobám bd rkd -g nbv
14 Služby 6i 6sj 78y h3j 5 ndg f6c s jjf hlv
15 Osobné náklady m wbi 7x gg1 fyj u5h ht1 abb
16 Mzdové náklady v x5u v jyq b3 cxm 6ck bch
18 Náklady na sociálne poistenie 869 2 489 28 846 45 657
19 Sociálne náklady c4 k fdr 9 zlr
20 Dane a poplatky 2fr 1k qkj u kjb
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 z5y bj b4w h9 h0g l6 j36
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku o 7xk tj 7t2 ye sbz 5l vsk
25 Opravné položky k pohľadávkam iu lnp sc rop
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 2 d5c fy v7r wp 8py z3 ksp
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -c3 k21 -9sv g36 -o o7a jvu -2ug d3e
28 Pridaná hodnota -si smj -bjb x2m -x2m h6m -ymt mjp
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 1eh dl9 gwt 4 z3w
39 Výnosové úroky z r
41 Ostatné výnosové úroky 0 3
42 Kurzové zisky 5hf ia7 i00 u nx0
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 13
45 Náklady na finančnú činnosť spolu shs 0x er7 ga jj4 ky0 mzf
49 Nákladové úroky ar q09 6i yyw x7v sbz
51 Ostatné nákladové úroky cy juk g0 i6g aa1 y50
52 Kurzové straty 90 ju e oud 9y h49
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 35b 7bp r wfb 9 jqd
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -wq8 -s8 msm -46 ylf -cbj bp9
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -qw 6bc -grx yom -q c2n lec -fvg oml
57 Daň z príjmov q4r h 7u3 1 0s1
58 Daň z príjmov splatná 5y9 c 8ri e tzw
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -87 804 -269 490 -1 189 015 -885 017