eyerim s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 52 314 588 000 2 502 911 4 648 213
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 17 4lw pka mb2 8 j84 z3t p u5z z5q
3 Tržby z predaja tovaru ez q1j iwk w5w e jgj peq c tg3 7xr
5 Tržby z predaja služieb 3 2 144 8 433
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti q 51r y9 gt5 acb
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 1kr p9c mjc mf2 r 752 r5u 2 x87 lk7
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 45 765 413 135 2 100 503 3 120 453
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok t i52 8 hb7 qm zx4 bv po3
13 Opravné položky k zásobám uh 5sq -9 7j5
14 Služby tz zqk t2j vc5 a of5 hw3 j hmq b67
15 Osobné náklady g f8i p8 pi1 nvj r50 c8d 9kk
16 Mzdové náklady h atj b 17i 60 2kw dxh 1ce
18 Náklady na sociálne poistenie 869 2 489 28 846 45 657
19 Sociálne náklady io x fji t wu3
20 Dane a poplatky koj 9i mfg l 74f
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 qri rw bba 9h g73 l0 idw
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 w2b ec orw 7m djq je lnt
25 Opravné položky k pohľadávkam 7v ugt fx 26e
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť k rim 8p hu5 px tik k0 kx2
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -tx 566 -cjz 4s6 -6 ani 39c -7h8 fat
28 Pridaná hodnota -qm 53z -07l o3a -tcw llv -9pi j1s
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu xa2 s35 58c i n7p
39 Výnosové úroky 8 n
41 Ostatné výnosové úroky q l
42 Kurzové zisky 8v5 5hq w5q 8 lnl
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 64
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 35h 3e xdf 52 je3 gux eux
49 Nákladové úroky 2a ui4 5c f2m 6w0 sfo
51 Ostatné nákladové úroky dc nje gs 9q2 o54 hgc
52 Kurzové straty yx 11 0 8u9 1g o2e
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 7a1 8co 6 vwp 2 jcn
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ui2 -um 4uq -f8 ghv -000 sae
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -t3 wef -81y jtw -0 86k yyg -z9e vj4
57 Daň z príjmov p6v z bmq 0 08n
58 Daň z príjmov splatná n4i n s02 b 8zi
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -87 804 -269 490 -1 189 015 -885 017