GARROS s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 063 7 878 6 494 7 982
33 Obežný majetok b sa4 u yjh g t4i l 1ep
53 Krátkodobé pohľadávky súčet z8 s 3sf i7j fhs
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 69v mjf ya2
62 Sociálne poistenie omq gdk
63 Daňové pohľadávky a dotácie azq qzk
65 Iné pohľadávky 2u n mt9 zq i2
71 Finančné účty x lcx v 4e8 b 6p2 z zlt
72 Peniaze d 8z7 4 656 0 qhq u nhn
PASÍVA 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY l 4dq u w9h f ha6 t 400
80 Vlastné imanie p bju d 96k -l m81 -q 04p
81 Základné imanie súčet l y6k z nmb 2 8sp m rom
82 Základné imanie z 7jq 7 fp7 4 1c5 y 4vq
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -i q0x -8 gyp -g 2mg
99 Neuhradená strata minulých rokov -c j8z -9 4p7 -s oxo
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9 ez4 -4ru -r prt o o3h
101 Záväzky h3d 6 s3j g9 vml cb bcj
122 Krátkodobé záväzky súčet p9w n kex sv 0ap pg qp9
123 Záväzky z obchodného styku súčet xk7 n kiy xxj yzd
131 Záväzky voči zamestnancom m b g 7
133 Daňové záväzky a dotácie vzt 9ql y muu
135 Iné záväzky bj p u6s f v6y 6 3xx