GARROS s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 063 7 878 6 494 7 982
33 Obežný majetok i vw0 r kuq o g8b z bb9
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 8w 8 8vr f5b umx
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1ls otm x8z
62 Sociálne poistenie iis 17j
63 Daňové pohľadávky a dotácie 5gx 9mu
65 Iné pohľadávky n9 s z9i gw 8j
71 Finančné účty y 6qw u rvp s 31i 3 juv
72 Peniaze q f8a m tqw 5 ivc 8 zqc
PASÍVA 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 kft 9 ovw v q7s z 8qm
80 Vlastné imanie 5 71v a gv4 -h zye -2 en5
81 Základné imanie súčet b rvv y bwh o gx5 d 6nm
82 Základné imanie h 7c6 4 x2z 2 bzl x hh6
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -o wtt -h m2e -u frt
99 Neuhradená strata minulých rokov -r ngd -n z8i -9 xig
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -w 7l6 -w0n -j 6tb h lzo
101 Záväzky fvw r 0ot sw 9jj uo 7lg
122 Krátkodobé záväzky súčet cwv 3 05c d4 49a 2a 83y
123 Záväzky z obchodného styku súčet h6z g 7vy s2w gpv
131 Záväzky voči zamestnancom a 5 i 7
133 Daňové záväzky a dotácie dws gfi 5 7zm
135 Iné záväzky pf r 2qr z 83d c bt6