3MON Monitoring s. r. o. - Podrobnosti

Vložka číslo
102105/B
Dátum vzniku
27.01.2015
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná každý konateľ vo všetkých veciach samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripoja konatelia k obchodnému menu spoločnosti svoje meno, funkciu a podpis.
Základné imanie
5 000,00 €
Predmety činnosti
 • Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení (od 7.8.2021)
 • Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení (od 7.8.2021)
 • Projektovanie, montáž, vykonávanie revízií, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky (od 7.8.2021)
 • Projektovanie, montáž, oprava, revízia a údržba telekomunikačných zariadení (od 7.8.2021)
 • Údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov (od 7.8.2021)
 • Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí (od 7.8.2021)
 • Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly (od 7.8.2021)
 • Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (od 7.8.2021)
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 7.8.2021)
 • Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 7.8.2021)
 • Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností (od 7.8.2021)
 • Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 7.8.2021)
 • Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 7.8.2021)
 • Čistiace a upratovacie služby (od 7.8.2021)
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) (od 27.1.2015)
 • Reklamné a marketingové služby (od 27.1.2015)
 • Počítačové služby (od 27.1.2015)
 • Administratívne služby (od 27.1.2015)
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 27.1.2015)
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 27.1.2015)
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 27.1.2015)
 • Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 27.1.2015)
 • Prenájom hnuteľných vecí (od 27.1.2015)
 • Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 27.1.2015)
 • Vydavateľská činnosť (od 27.1.2015)
 • Poradenská činnosť v oblasti personálneho manažmentu (od 27.1.2015)
 • Konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov (od 27.1.2015)
 • Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 27.1.2015)
 • Prieskum trhu a verejnej mienky (od 27.1.2015)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.11. 2015.
 • Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 27.11.2014 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Uložené listiny
 • Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
 • rozhodnutie jediného spoločníka.zep
 • Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
 • súhlas s menovaním a podpisový vzor konateľa.zep
 • Súhlas s menovaním a podpisový vzor konateľa.zep
 • Podpisový vzor CHL.zep
 • Podpisový vzor SL.zep
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Plnomocenstvo.zep
 • Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
 • Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum aktualizácie
28.11.2022