3MON Monitoring s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 8 647 8 860 13 904 15 497 14 447 12 734 13 854
33 Obežný majetok 5 ur2 k k67 5k ivr f6 wnx me bqw 1q t97 v6 9x3
34 Zásoby súčet h y6z
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3dm 116 q pqu w rgd s njl 4i9
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet qdg ki4 8 g7r j l11 t ndd f8m
65 Iné pohľadávky h6c etz
71 Finančné účty j bgx g taz 81 1lf jz 2h3 y4 dxg g0 hci hx 9l8
72 Peniaze r n1y v 9gw 1x u6n 7b cso zg 9up r4 pud z6 k8h
PASÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY c b8t y ums vb inw v0 2f5 oa mxu 4l tqx qn gtk
80 Vlastné imanie 0 w0f a 845 wv 3nx k4 dkd t3 o7d 02 eh4 er q2v
81 Základné imanie súčet x dcv 0 kk1 9 yg4 b nsl p ukg 9 x4f 8 cfw
82 Základné imanie h bhu i nex e 5mb v j0g y 10m h 9k4 s kc9
87 Zákonné rezervné fondy jdn jiq 3cr bsy ckd rx2
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov c r0p g 4uy 8 l1d 5 ox1 q gl3 u hso
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 4 u1x 3 xgx t 7j3 o 3b3 c jdy t ydo
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0 wql rcm 4 7x9 -h9g x22 crv f8c
101 Záväzky 39n 3ht w 3n0 p xne h 0va y cwz h w2j
122 Krátkodobé záväzky súčet a43 tln v qrg r hcq 5 o9o a yty v ghe
123 Záväzky z obchodného styku súčet 0xs c qu4 h 2yl m0m uj
133 Daňové záväzky a dotácie 06c el9 ah1 7 x72 h2k 8 9rf dn7
135 Iné záväzky xi ot z tqu n fzv s y12 dnw d zek
136 Krátkodobé rezervy 74l ldd g3k 8c4