Dalma Group s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 5 788 8 791 8 231 8 590 9 975
33 Obežný majetok r bsl 6 l5a 7 43r 8 jfy z 0j6
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 6 zr5 a hzz cb8
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet k at5 k v9g 5mv
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku x 0oh e 80c nzg
71 Finančné účty z fc8 i yq6 d onp e xya 7 fyv
72 Peniaze g 0om a bsn m seh 9 yr1 a yy8
73 Účty v bankách pl0 6 w3s xzw g 0ka f g8t
74 Časové rozlíšenie súčet rqs
76 Náklady budúcich období krátkodobé iha
PASÍVA 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY b 9oq f 0hr 5 nd9 q aay 9 sem
80 Vlastné imanie j 3xv r sgw 4 s4h h qch 6 cqu
81 Základné imanie súčet r goh w otw q a3f f z87 s 5nz
82 Základné imanie d 2g5 u 6y5 f r11 8 cbc l p66
87 Zákonné rezervné fondy thz aj6
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 7i1 dgq
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 8ev h dqu x r1t t may
98 Nerozdelený zisk minulých rokov y8p v 8tt 8 f9w y jg0
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ya8 k 2cu -g8o mk7 t e74
101 Záväzky mn5 g k9a o 99p sfb kxo
102 Dlhodobé záväzky súčet a s uv pd eg
114 Záväzky zo sociálneho fondu 4 t xu 68 oc
122 Krátkodobé záväzky súčet kd5 k mr2 x 2fo a2g ubi
123 Záväzky z obchodného styku súčet pac tf9 ih y3m
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 2o2 f7g 37 1qb
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 4u 9l
131 Záväzky voči zamestnancom md rm 9y 77
132 Záväzky zo sociálneho poistenia vw 8i 2v h2h
133 Daňové záväzky a dotácie cea njt acu occ djm