Dalma Group s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 788 8 791 8 231 8 590
33 Obežný majetok 4 u5a 8 6uo f ucp b pip
53 Krátkodobé pohľadávky súčet l kzq u xft hes
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet p 19q w a6s cq6
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku b d93 8 jer dmm
71 Finančné účty v g7b 9 gqt n ar3 x ipc
72 Peniaze o a6m 7 gvy u 0o6 8 bwv
73 Účty v bankách m5b m off lej a zby
PASÍVA 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 x7k i 0u9 z ls5 0 ek2
80 Vlastné imanie 9 nm3 2 z2j r 4qk m grw
81 Základné imanie súčet 0 p7a s r5v k vat 8 1io
82 Základné imanie i 7ma m b86 o nze o 4vd
87 Zákonné rezervné fondy 2jj
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond fcm
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov xfn x uxc 0 p2w
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ui6 j abj a q3r
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2a5 9 dsi -a8t 988
101 Záväzky 7lp l 9af j vde rmy
102 Dlhodobé záväzky súčet m q m0 ra
114 Záväzky zo sociálneho fondu 5 f 9h kc
122 Krátkodobé záväzky súčet o7g 0 dk1 5 afx fl9
123 Záväzky z obchodného styku súčet akt jim d8
126 Ostatné záväzky z obchodného styku qon yy8 ci
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu j6 rj
131 Záväzky voči zamestnancom ky 0u o7 6q
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ir ze qr 9tc
133 Daňové záväzky a dotácie hfu rl1 0ha ulo