Dalma Group s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 5 788 8 791 8 231 8 590 9 975
33 Obežný majetok l 1tw c ml1 5 dad 1 tcb b h4w
53 Krátkodobé pohľadávky súčet p bw1 v s90 v3s
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 9 bz9 z h8g a23
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku p 26o o bcl 9oz
71 Finančné účty 5 4co a ttu h 01m d bs3 e b0j
72 Peniaze 0 1vt b iq9 f 988 y gkx z gdz
73 Účty v bankách sw1 0 vt7 sjf p jrb f 8rd
74 Časové rozlíšenie súčet 9h7
76 Náklady budúcich období krátkodobé xeo
PASÍVA 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY w u3w d 316 r wyy c 92x 6 73w
80 Vlastné imanie v msz k a91 5 e39 9 gxp e 9pe
81 Základné imanie súčet 4 txf d 80n s 4g7 g c1n p lbf
82 Základné imanie a 0dh k og7 1 2rz v avm n a1y
87 Zákonné rezervné fondy e30 g2p
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond eme ibl
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov xos e 9gx y 0s1 8 sb7
98 Nerozdelený zisk minulých rokov po9 6 kq5 6 k59 8 3dp
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení duz q d51 -48k 5hq f xfc
101 Záväzky g7a 4 d36 m f9o ec5 mjn
102 Dlhodobé záväzky súčet 9 o 8f dy mz
114 Záväzky zo sociálneho fondu d 8 y6 d5 0e
122 Krátkodobé záväzky súčet eo1 o 774 5 g9c y89 oj4
123 Záväzky z obchodného styku súčet hht ake g6 co9
126 Ostatné záväzky z obchodného styku yq5 d0a hu 9mh
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu fj 9d
131 Záväzky voči zamestnancom bm im jv 8o
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 4u bj h3 1b4
133 Daňové záväzky a dotácie o7t cbh vmc jd5 mx3