PROFER s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 6 068 9 522 10 666 15 394 11 937
33 Obežný majetok b 3wc b f4h 3g rsx wx 3gq 6o jft
34 Zásoby súčet w 2zg a rjl p wdf 3 1y5 h cmu
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ve -h4z g ber z 11n q 5ee
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet sh -a28 un h 85v x vw9
65 Iné pohľadávky f cq6
71 Finančné účty 4 ejo t nzi 5 rkl g agb z jwa
72 Peniaze 9 kre q 5vw p p21 j vc9 z 8zy
PASÍVA 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY i 76b 7 1dr oe ti4 g0 9po qr sdg
80 Vlastné imanie i g73 k bja o iac aj pl6 l6 6vx
81 Základné imanie súčet c l5g e k7j 8 m7l f 3xj q pam
82 Základné imanie y mch g an7 h xbw w sx7 o olk
87 Zákonné rezervné fondy lib nwl
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -v y6i -c4n r38 jxs
98 Nerozdelený zisk minulých rokov cc4 6j9
99 Neuhradená strata minulých rokov -t o9e -w45
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 yyp t t8a v 635 z lax c ahu
101 Záväzky l coa q x7m n 9yt h 4pt 2 b83
122 Krátkodobé záväzky súčet v zip j z5l a mug d jta a rnw
123 Záväzky z obchodného styku súčet 3e dnf 3f ct6 45
133 Daňové záväzky a dotácie 35x d 9cx t g1o f 7mr
135 Iné záväzky s zsa i rau