PROFER s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2015 2016 2017 2018 2019
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 7u o5z zz 5sk nc zby z2 w3x ad v9l
3 Tržby z predaja tovaru z1 wdt r5 rcm f7 6cu 4t 7c3 sl qt9
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 4b 3
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ks u3r xd 6hv mg 1p5 9k b6u s4 ryq
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 10 372 38 660 44 535 53 459 49 116
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ea3 y ke3 lk6 o vb5 y 0e8
14 Služby 9 rvq d ikc 7 j48 g 795 em 9c2
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 2s
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -o trm a nq1 8 67e 5 d18 z vwy
28 Pridaná hodnota -j 15z j n1k n q9s a 383 5 hj0
45 Náklady na finančnú činnosť spolu oo kx 8u hl -px9
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 6n n6 me g6 -qzn
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -eo -78 -l7 -1r djq
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -a c1w 2 pfi 6 kyu 7 r8f 4 bve
57 Daň z príjmov j5a o3h 9 3jm 8 tk1
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 644 2 350 4 223 6 435 4 357