CPI Hotels Slovakia, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 233 526 341 812 175 447 224 969 286 873 202 264
2 Neobežný majetok 5c pf7 s rpq 1 3b5 z0c n1f xk8 urn vb 15p
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 7 wkw q rjm 3 7uz q b6i t u5e
5 Softvér 6 179 4 900 3 620 2 342 1 065
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 981 3 478 1 950 806 182
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 5 5o5 2 hjj 5 uqk 0xa fu3
21 Dlhodobý finančný majetok súčet uxf 73x gse mfd o0 9xd
25 Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám xpu lur dkx 3n6 0x juv
33 Obežný majetok wf5 37n k5k v2c tj5 qb5 v3e dmv jfz 5ci 7rs l67
34 Zásoby súčet w fx3 3 12m 0 7ub u ofq 1 9jy pwm
39 Tovar 0 luo 7 mpl k rl5 n 90w s 6rt npd
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ka n3n 4i 4j8 u4 0bb o oyt oa ijn d5 zuh
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 0e xds 18 pb4 xr 4kn 9 d5z us 03e t qg6
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku xc qjh sp ydu jt w5o p 6qq l4 ipm b fz5
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 9e4 a 828 a n1r
63 Daňové pohľadávky a dotácie xj 5x1
65 Iné pohľadávky 7 y7a yj u15
71 Finančné účty svw 5ia 734 30t sgh m9l fk wvk 74f ute ee l7t
72 Peniaze n iz1 3 2n2 7 u5e r ax1 g ya1 x wsg
73 Účty v bankách o0z n1p b8f xfy szk 1ll pr n68 2ri irt mw rv5
74 Časové rozlíšenie súčet b7 a9o 7kx dhk 3z n9s 0b ejb p1 ayw l fnc
76 Náklady budúcich období krátkodobé 87 zum 53 uuk i 2jg i 412 2 jqh 7 58i
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 1x wcn 6u 13y 5p jyh hd u0l rl aa5 t 6gq
PASÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY dbk wrg y1l 4db ijm jyx lq3 moz lrz 6qc 7y0 6kf
80 Vlastné imanie gh i28 tw rj8 c3 o27 bt m2x 2d woe u9 4zj
81 Základné imanie súčet d u2l t j44 v v7e n ccl e fvc g 8xk
82 Základné imanie i osr 5 mbh g imm k jb2 9 rmd v 2w4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov uc k07 is 6iw 0b n2j kh ux4 ry ty5
98 Nerozdelený zisk minulých rokov rg 0fk ay 5pi 5m ghs ej ywl g8 4nn
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení gj lm9 n3 bup u 0yj -9m riq v2 4dj -i 2ji
101 Záväzky qtn tze spr 65h tw8 zf7 3yh 49f 08e ewe r4c trz
102 Dlhodobé záväzky súčet 47o 13j i4x yik 77i jb -d15 om
109 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 3qq 8ei p3q 6sk
114 Záväzky zo sociálneho fondu ly eg rls 1a -boi nw
122 Krátkodobé záväzky súčet t1 fp1 as 4ym 0l fx2 4oi cs4 zg1 vor ix gt1
123 Záväzky z obchodného styku súčet rh 824 v6 exp ou 9of sqm fdv vf5 pvi a1 233
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 92 8ii v5 s6i uv hdb r9u 863 inx qq2 4d uxw
131 Záväzky voči zamestnancom j p4r z 4nw b ym2 t 0u7 d np5 n r8j
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 1 rsw x 6ep w sj2 l lia b z16 u ygr
133 Daňové záväzky a dotácie yu wxj zg jkg f x6v u 0zp 6 1zp
136 Krátkodobé rezervy 58 ski yk igj l2 i42 z4 gur gy 3jy lc u59
137 Zákonné rezervy xi 6ai ox tmn lk ar0 6w opd o3 uf1 ma qin