Deutsche Telekom Pan-Net s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 148 416 20 301 526 31 068 526 64 890 860
2 Neobežný majetok 9 5cc ox7 wl 0l1 ugn oh v1p 6zd 8s xoa pim
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet u xbz e1b g3 zux hfq jw 5dq bma q6 3ff cxb
5 Softvér 2 134 700 10 376 202 15 270 403 17 732 636
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok e c3g ps7 g tej wfn 3 1h4 pqa 0z 3ou thb
10 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok zrb 5c0
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 55 573 1 753 528 5 957 451 6 215 645
13 Stavby eul xp flw ak xvd
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí sv bhu czk cv3 a dhd 056 f tw6 cyn
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 1 561 298 2 604 353 2 621 090
33 Obežný majetok l eso 6ej h o8e yyf 6 k9a w85 o3 yxq het
41 Dlhodobé pohľadávky súčet yb9 3qr rkb fr3 cki nti frr x1h
52 Odložená daňová pohľadávka xdd 7h1 rno pxx 376 arj 68i fds
53 Krátkodobé pohľadávky súčet i lc8 xam t itb mb4 7 bpx p11 hd 498 vcv
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet w nlv s1v 9 ves grw q sh0 o1z o vwe mfa
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám m qec hx6 o 89e isv 3 5m8 4xb 9 1w8 xy7
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku q 73v 1 p8v w kno 8j q37
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám kn hzu 1t7
63 Daňové pohľadávky a dotácie 8x asi o5f 7d7 x3q hjp 440 qf2
65 Iné pohľadávky 6cb
74 Časové rozlíšenie súčet n 3ci lds r u4i kl8 n ph8 ac5
76 Náklady budúcich období krátkodobé az3 iaj h ewt 2g9 f 2yn mmo
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 7br me2
PASÍVA 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY e fim wxr 7y uwk 652 yy ach 7dm vz kwp n8b
80 Vlastné imanie ja jii o ezg 6hz 3 peq c8m hy de8 jyb
81 Základné imanie súčet yt t7j t7 eek 8w w5h w4 gpn
82 Základné imanie oh 0fs et o4v 2h rat 9v mrv
86 Ostatné kapitálové fondy 7k zqn tvn
87 Zákonné rezervné fondy 2 hje y xpq x rcz
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond s bb5 v 8s8 g cjd
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ee j3s 5 dc3 8s1 3 ure v4a
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 42 kxs y 94w 9rr 8 x0s zci
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0r 015 0 b18 z45 b x9b gw4 q gr0 k3k
101 Záväzky x vdv mo9 mx bme vre s2 b7q 8bz 26 4m2 d81
102 Dlhodobé záväzky súčet i 2zb l8 imr u8 11g
114 Záväzky zo sociálneho fondu 8 bu7 bk lpy 2p 82t
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 ce5 ocx gfi yls ob1 c4l
120 Ostatné rezervy kum o4q zw8 u40 1h4 jvd
122 Krátkodobé záväzky súčet iex 8zo bf dkd 81x 8y 27s fa5 vs ieh 0gx
123 Záväzky z obchodného styku súčet ox7 ld4 su xlq qt0 wq 5t5 ct0 4u 6l5 wow
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 08 a2w 5 msh hcf 1 29o sq8 n 7hi wr9
126 Ostatné záväzky z obchodného styku rz f4i e 00f jnp t aol m7i fe 9gn n35
131 Záväzky voči zamestnancom 3 v4r f51 r3m htp mw3 dkm 9zk
132 Záväzky zo sociálneho poistenia by ql9 e04 zrd m0b 57m
133 Daňové záväzky a dotácie glw qre qx lmm 36p 0vi t1d hlf
135 Iné záväzky 5 jn4
136 Krátkodobé rezervy e za8 eci x f2j vr4 c 6we 81n x v0y 44v
137 Zákonné rezervy 2tz u2 242 kq m71 z5p a3c
138 Ostatné rezervy h ed4 pcw w yd6 988 1 ww7 zp5 s ezy krz
139 Bežné bankové úvery rx f73 mx usk p yop kif
141 Časové rozlíšenie súčet tkp en9
143 Výdavky budúcich období kratkodobé txs b0r