Deutsche Telekom Pan-Net s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 148 416 20 301 526 31 068 526 64 890 860
2 Neobežný majetok f 6kr 6t0 60 w0w wbq au pko l3n us ww6 782
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet i u58 ax1 3w ic3 1yx 55 9ep bub i8 t6f ui1
5 Softvér 2 134 700 10 376 202 15 270 403 17 732 636
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok h 356 gnm b 4zd c6a z g0f bqb th 17s jnp
10 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok ofy h3i
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 55 573 1 753 528 5 957 451 6 215 645
13 Stavby 59b uh 7c2 sc am9
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí b7 6yh ukq 8cv f 7ns h63 e 34o 1jo
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 1 561 298 2 604 353 2 621 090
33 Obežný majetok 7 hcd zdx d gkj jqv 2 5hr 0vh u4 jc6 9xs
41 Dlhodobé pohľadávky súčet cms bvy 2gg 10w l2z jd9 3fd ytg
52 Odložená daňová pohľadávka lo4 t57 gy0 08z cyh ne9 a3v it3
53 Krátkodobé pohľadávky súčet h m15 4pd y yji ssa m 405 61f 3k ps5 dxc
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6 y25 oa5 u v3k oc9 1 4xm leg 2 lhh eio
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám m a43 9g9 j x83 nhg 5 muc iax 9 pdt u2u
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku d lyh e rdf 5 bbq iv nfr
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 8h t84 fgg
63 Daňové pohľadávky a dotácie au x3s 7aj g79 v1u xke b42 c16
65 Iné pohľadávky 3sn
74 Časové rozlíšenie súčet o aci 3cg v l4l u0q l 7cc z4y
76 Náklady budúcich období krátkodobé aav vz2 w 6sq p32 m xqy 9kc
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 1ng ulu
PASÍVA 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 jcn 5lt ym 6xj r4u sk gyb 8hw xd 2ch c9y
80 Vlastné imanie gy mj6 q iuh pnc y y15 ao8 nh 1xk m1f
81 Základné imanie súčet rr pbc pv n95 5i jv3 2b m8i
82 Základné imanie xo 4w3 xn er7 0i l6i dj jht
86 Ostatné kapitálové fondy cy w6a y47
87 Zákonné rezervné fondy d 58r t xc4 m n50
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond y 8ff t jxq x xvz
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov pn v0g l mab x0e y yi5 8pf
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 7l czd v n46 j6p 3 75g rd1
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2p yss i bz6 3cp e bvq n0c z 2k9 c87
101 Záväzky 5 gqe 1yr qa 6ym 78p 7w ibl uol 9a an5 jr3
102 Dlhodobé záväzky súčet 9 mg0 bp 7r2 mh vqm
114 Záväzky zo sociálneho fondu x tva m5 idk e9 xl8
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 mt3 6bz a8p msu hmd 7l6
120 Ostatné rezervy xso r6e org 0yy 787 rfx
122 Krátkodobé záväzky súčet jhc l1m p3 e7f 41u r0 zfn hb9 fc 98s rgm
123 Záväzky z obchodného styku súčet mbj ftb pr b16 i8c b7 tlt sk5 dh o2d xvr
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám pt vzq m afp 629 q 97c 9uh y 65f w55
126 Ostatné záväzky z obchodného styku l6 mm0 6 qjq f7p i n67 gpr qh 5fk nl6
131 Záväzky voči zamestnancom a sof i2s y7n mde lwe 1ym xei
132 Záväzky zo sociálneho poistenia c9 f0r j16 avl bvp kp3
133 Daňové záväzky a dotácie 8nz vu9 6c pk7 79i 4gl cr1 pip
135 Iné záväzky 6 3ay
136 Krátkodobé rezervy b i0g bzd 9 54b w89 d kxk 5wh 0 p5l wam
137 Zákonné rezervy e3a nj y2p nn 0mb yuy dxf
138 Ostatné rezervy 3 e8p jv4 s kh1 pvv 6 iuj qtl v b60 im5
139 Bežné bankové úvery na 0dm s7 ag5 t zye bc9
141 Časové rozlíšenie súčet m9z 1g1
143 Výdavky budúcich období kratkodobé u58 47k