ROLIBEX HOME, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 20 298 22 130 27 599 27 873
2 Neobežný majetok e 1wt h d18 0 hpo
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 141 3 713 2 362
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 5 goi r c8u n foy
33 Obežný majetok ao kqd jh njt es 0ke 5c 09g
34 Zásoby súčet 2 lfu q le2 18 0vl zn wsi
53 Krátkodobé pohľadávky súčet p 6wb x 4cm m ugs v 0p6
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet n pig w 3l1 c 4ck 8 8lj
62 Sociálne poistenie jm 5f 6zc
63 Daňové pohľadávky a dotácie l7 hj htx
65 Iné pohľadávky -im
71 Finančné účty z l12 e 1hw 0 nwj c rsq
72 Peniaze j bsi s zhz o gtk j 6e0
PASÍVA 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 59 04d 2b 46f k6 vkc b0 ewd
80 Vlastné imanie 5 fnl g e0b 47y blg
81 Základné imanie súčet 5 s7e 3 i1v p wvp r 0do
82 Základné imanie 2 yqy 7 010 8 59a v d7y
86 Ostatné kapitálové fondy 9 t19 gl 88k
87 Zákonné rezervné fondy rc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ux0 -i g73 -y lcj
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 61i
99 Neuhradená strata minulých rokov -r scz -x 6ek
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 505 -h 5lx -oh qsz -vx h0q
101 Záväzky 29 ilo se lkt 23 ocf lz bwd
102 Dlhodobé záväzky súčet c wh 0df nyo
121 Dlhodobé bankové úvery gw 2pu ig w5f
122 Krátkodobé záväzky súčet 1g nny vf e52 hl zsx 7 kqb
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9 sj9 6 ov5 d j3w n 5nb
131 Záväzky voči zamestnancom le0 xpe m1o 3ct
133 Daňové záväzky a dotácie bop p 7k6 5 fti 3xn
135 Iné záväzky f 3pb i diz q 4i8 yme
139 Bežné bankové úvery m 13s
140 Krátkodobé finančné výpomoci w ju7 x t00