ROLIBEX HOME, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 20 298 22 130 27 599 27 873
2 Neobežný majetok n 19r 5 zhq 1 rj5
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 141 3 713 2 362
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí q b61 r jgv 9 2db
33 Obežný majetok 7p p9z i2 3r5 3u 79p ni sbo
34 Zásoby súčet w 84s 5 8b1 r9 o8e j9 m6w
53 Krátkodobé pohľadávky súčet d 8f8 m r8l p i4f x 9hf
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet v 0lv 2 gfc t jwq 4 llb
62 Sociálne poistenie 4d 0v dsq
63 Daňové pohľadávky a dotácie yx kp dax
65 Iné pohľadávky -yi
71 Finančné účty m 0k6 i l8j 4 qcv y ra4
72 Peniaze r c7z g m8p z umc w brt
PASÍVA 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY fa bf2 x4 w8q lg ar3 2q 597
80 Vlastné imanie 3 ctz u 60q cof sil
81 Základné imanie súčet j c31 q bzu h kj9 i avw
82 Základné imanie w xb8 u 6mz n 0pd v 3vs
86 Ostatné kapitálové fondy z jap 6c 78t
87 Zákonné rezervné fondy ny
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov eu0 -c ikw -5 e2z
98 Nerozdelený zisk minulých rokov x9h
99 Neuhradená strata minulých rokov -u hk2 -e blm
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ud9 -x vzk -je lla -5f 2qn
101 Záväzky 90 4vj 4l wip 23 vki se s8g
102 Dlhodobé záväzky súčet j 9y eud lev
121 Dlhodobé bankové úvery d7 7mu jh az5
122 Krátkodobé záväzky súčet 3i m2o vf nxx gw 4xv 8 4w9
123 Záväzky z obchodného styku súčet e 2bn 2 rye 1 1um 6 lcw
131 Záväzky voči zamestnancom ntp rsl ka1 7s8
133 Daňové záväzky a dotácie n1k w peq 4 ria d3n
135 Iné záväzky a hip y f8q w 78j 3g3
139 Bežné bankové úvery a p9i
140 Krátkodobé finančné výpomoci 1 p75 f cbs