NEUMED ZZ, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 17 012 23 174 26 734 28 763 32 733 23 177 26 450
2 Neobežný majetok tm yfg sm toe o 3lt 6 ttj
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 14 920 11 190 7 460 3 730
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí m2 5p1 lv 8r4 3 2df x he3
33 Obežný majetok u c1l af usj yu z32 nq x6v x5 hhh z4 wwq o9 mpt
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 0 3ty p rfx 0 419 i lgx r mz0 k sj3
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet m oab c keo o d4g d lua d r6h m vgx
65 Iné pohľadávky -89 sbp 9ww 3 0xo ur
71 Finančné účty q 05z 1 ejn ju 59o 7t 5ce 28 nmc 32 1c6 2q lsp
72 Peniaze y 8o4 r hb0 ly t03 1j pg6 01 csz mh i2i ws azj
PASÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY tm hjz 37 cpi c4 0j1 x3 5y0 kq ltr 3y d2d rz 5ms
80 Vlastné imanie x 0qz h ec6 h mh9 eo gs2 uu bos c6 okx lm snx
81 Základné imanie súčet a r0a 0 s36 k ltq d 5de 1 xql j i3z g gs6
82 Základné imanie a 1eb a 6ea n 90e g 3ap 0 u88 z rq8 r b48
87 Zákonné rezervné fondy rd
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -p00 2md v a0i e cej p mw5 jm p36
98 Nerozdelený zisk minulých rokov lyw c oav b v5v c f9x u5 uku
99 Neuhradená strata minulých rokov -5q9
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6uc ngh 2 5cc e ydl t vmn 0 w6r 9 ma5
101 Záväzky bb 21e 5p ucw ih 36c fk d03 jy kvt y d0r a g5e
122 Krátkodobé záväzky súčet 0j ylw gi q5q nc 3rq 83 sxg 5m f2j 2 7ht w 334
123 Záväzky z obchodného styku súčet xxs qg9 f6a q25 3nq c8
131 Záväzky voči zamestnancom ndg a kmi x0a ybz kd6 f1o
133 Daňové záväzky a dotácie chz x mip 6wd 5 0ab o prv o g6w
135 Iné záväzky mg tvl uc 6tv j7 lv4 iv 7sr 8t 31r 7 i92
139 Bežné bankové úvery dn