NEUMED ZZ, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 17 012 23 174 26 734 28 763 32 733 23 177 26 450
2 Neobežný majetok 07 4cz f1 is6 a 85k v dmu
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 14 920 11 190 7 460 3 730
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí k0 0ek qd c5u l w6f p buq
33 Obežný majetok l i2n z0 rdr ag 8yz 5v hag pg wd2 3l tt9 l2 sfw
53 Krátkodobé pohľadávky súčet a e3s v 1p6 0 a7t k 8m0 u dqu 7 sld
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet g sej t 398 3 m82 9 p5b 5 blg u srl
65 Iné pohľadávky -ea yi4 jw7 a dr6 bi
71 Finančné účty y yoo q x89 mw 0jp 5t 7p4 li ajq 36 70g y5 y4j
72 Peniaze s vey 2 y4c ok 57f 5c 0j0 5a 9s3 bc 7nv 4z 2fl
PASÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1h ukx e6 zl6 ik 6zw gw 1p4 27 5er rj 2so 8i hdq
80 Vlastné imanie 1 6xg 8 4ox a qk7 r0 2vd kz pgl r8 5eb t6 b8q
81 Základné imanie súčet 3 l01 x sdm 6 yqh 7 ew9 l tpu 7 yf6 8 2mm
82 Základné imanie 3 778 u hhf 1 sod p fgs e kla d ggt 6 apj
87 Zákonné rezervné fondy 5q
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -163 m6j t x62 5 3rl v luc 6m l91
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 7ep f jey 1 8gi h 54p 1r plk
99 Neuhradená strata minulých rokov -6tn
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -l6a kkw h 2ks f 0u2 b f6g 6 1yi 5 7vd
101 Záväzky 05 soi fd lue 26 8ab 2b tb3 hi w07 6 mgl k qek
122 Krátkodobé záväzky súčet zv zpo 7t 5xj fw 0t9 gf bth yt maq z 7js a o7v
123 Záväzky z obchodného styku súčet jb3 qgw rrq v21 07d b7
131 Záväzky voči zamestnancom qym 7 vm5 z1x 3c8 4zu ter
133 Daňové záväzky a dotácie 360 6 h2f ss6 h wk6 v oll a pru
135 Iné záväzky ex z21 b8 wmp 1i 0uf nv 7nw cs 62s h 4c1
139 Bežné bankové úvery w5