NEUMED ZZ, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 3w q9w xw bw6 to c61 p0 h7c p0 jtw p7 on6
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov ta o5b 1u jo5 zp o3a nt t69 gi xqo dw yvo
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 35x pi1
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu zym r7 v17 1d szz 1l oaj hd sqz ad q3i si 4v4
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 8 obe e lol i 50k z 9cq a paq 0 iqu
14 Služby zqo p c0p 31 qmm 0 2az m i3w 5 60k 92 f5d
15 Osobné náklady h e2m 75 96g v 23n s gyf p 3f5 v 2tb
20 Dane a poplatky a4n qrq ypq igf xrx 43b
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku l gx4 n ylu z i7m q 99p
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 77g at2 3ta e7p mma 0v6
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -0as 6 7la j 6hv u u0x o 41y e j7c s 8tg
28 Pridaná hodnota -etb tp 0ty ts tgm 01 b4z ax 30r h1 5ap by sdq
45 Náklady na finančnú činnosť spolu pn bfb ylt 5tu rk4 fsa 12p
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť oo z08 l2q baw q6e wmk 88r
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -wz -sel -7b5 -w10 -564 -897 -hj8
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -tsm 0 y9x k vyt q fj9 h wso m end 1 6ku
57 Daň z príjmov tk5 nsb b1b m 8ok 3te p 3j5
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -126 862 3 050 2 064 3 433 4 250 6 277