Auto - Moto - Kľúče s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 22 768 44 624 95 480 151 955 203 448 210 723 305 505
2 Neobežný majetok e4 p58 0 dwk 4 adn pa4 db xwp
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 14 063 9 501 4 939 378 43 551
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí lh 3dt n vyy z ar9 kti iy kp1
33 Obežný majetok 5z kg7 nm 0nz mm 520 spx u17 zmk lps lul q16 joc elh
34 Zásoby súčet 3v u4j 4q rqf ix lrz rg io0 lb3 x4u dww 3hf hui h7n
53 Krátkodobé pohľadávky súčet n wd1 sh 2tz ge f en6 6wo h dn1 kj
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet pw3 um a5r yz xvh v0n p v1e tt
62 Sociálne poistenie d bky il0 1bq zq
63 Daňové pohľadávky a dotácie e 5kr az0 avq xm
71 Finančné účty f foq dg tit hx 0h0 py d30 dn ckp i8 xzt em f7v
72 Peniaze s 6xk 8r 186 ev fl0 x5 fyx dl q0b fi 3v0 2j 2nb
PASÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ro g5x 97 ljd kw ld3 bw7 wmo 1j5 b2f ehx ims ulk bqy
80 Vlastné imanie m 021 n3 dhk at 3lu 2z mir o7 llj tc2 amu 5b2 wpi
81 Základné imanie súčet 9 nw2 q beg c e1f t cw9 n 0to x rxl 0 aol
82 Základné imanie f 1q1 e h77 t gs4 a ko0 2 l4j r 134 s qh2
86 Ostatné kapitálové fondy 3f sia 1e juk 8jm stn 60a s6e vzo fgg lgb 7hs
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov o -r 5kf -b zgm -q pfb m09 4 dqq
98 Nerozdelený zisk minulých rokov k 4ht m wg8
99 Neuhradená strata minulých rokov -i hxb -8 97j -r rep
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení s -k o90 -2 2c5 1h8 usi cun z q9q
101 Záväzky hb 0o2 h8 k4h an qzp af 2et 3dv zkx ee ce5 29 vt2
102 Dlhodobé záväzky súčet rv
122 Krátkodobé záväzky súčet by v7c 6m dqq mt dun dn txi uug 9ab mu ul1 zg fc2
123 Záväzky z obchodného styku súčet ry8 mdq 4 8ti wjp 2qd 9nt
131 Záväzky voči zamestnancom n28 s fgz 2 px9 z pny f vcg y dgs v 895
133 Daňové záväzky a dotácie n i vws q qyb bwp t04 gsy s rfv
135 Iné záväzky 2b ubu u7 n7z og j6w 49 qv2 tdj 40n iu isk i0 m85