Ing. Jan Parimucha CID STUDIO - Podrobnosti

Dátum vzniku
01.08.2015
Predmety činnosti
  • zobraziť ukončené
  • Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb (od 1.8.2015 do 1.2.2017)
  • Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien (od 1.8.2015 do 1.2.2017)
  • Prípravné práce k realizácii stavby (od 1.8.2015 do 1.2.2017)
  • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 1.8.2015 do 1.2.2017)
  • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 1.8.2015 do 1.2.2017)
Dátum aktualizácie
01.02.2020