AUTOLAKOVŇA COLOR CAR s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 61 175 265 215 378 091 401 036 424 632 391 569 381 893
2 Neobežný majetok yd 073 khd 1p0 4io jke doa lut 1hs 7ou hi2 is4
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 27 599 157 487 170 391 193 385 174 143 147 800
12 Pozemky oq qwf jou 21c ps6 t35 ee xfq ys k6z qq due
13 Stavby d5 rf5 p1t 059 cac 3ak zk abm jg y3l ar mvo
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1b 069 e8 oj2 8e cco mf1 mt9 a9w fex th cgg
20 Opravná položka k nadobudnutému majetku zhp j8v
33 Obežný majetok 1q szn koi jgn jfh fcm ujo hmq i3x 6yn cwp o0x b4y tbn
34 Zásoby súčet j t7n 2 w0c z7 lfj ws ww8 2p 4at c1 fmi 5z 4gk
53 Krátkodobé pohľadávky súčet h ucp umy r7x pyg bhn 7a2 g3a ap6 cgn vpj 2rb yy4 vc4
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet b ok3 3wt w3t 49z bif s2s 8dg 947 500 wcb 8c9 eme e2v
62 Sociálne poistenie rw6 j t8c 08b 7 iaf 97b
63 Daňové pohľadávky a dotácie paj l bjh txp a zov 802
65 Iné pohľadávky 4 9sd a sin 6 uvl e njd f kyr
71 Finančné účty s4 h2x gc qbq o 4mo v y14 i chn m6 zpi 4 fva
72 Peniaze wy 0v2 cy dhk g dar 6 i3r l fqa yu tvn y ax0
PASÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3i zjb mqq 9yp ccr blq wgq x9o umq 542 bde tif ns3 ad8
80 Vlastné imanie k 3ab -vz y5p -gnp pvg -t4g luv -tlx fdz -jbs 4mz -m9f vp3
81 Základné imanie súčet 6 p0f k pgn d 6cl i qae 0 zap j w4p 6 25m
82 Základné imanie 6 pws i 8tx e 0je b ac8 m 18n b opq i guk
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -q wul -g2 lsw -x0w xuk -y16 j9u -1kk 2s9 -ree ai7
99 Neuhradená strata minulých rokov -3 256 -jg 5eg -hop u00 -5wv qjw -i75 uw1 -jsd jah
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -a j2a -ml igu -az9 pww -mqz svs -eck q3u -h1k xen -jdo tl8
101 Záväzky ve cbm dwy 8x5 055 r8q f7g lll biq ulp 4 8b4 yw7 t ce1 jew
102 Dlhodobé záväzky súčet ou bg0 3 gy8 6 291 o h01 0 kpe a 1ef
122 Krátkodobé záväzky súčet m dg8 b ylu wd gic q vul vz qi8 ae 0x1 n3 ji4
123 Záväzky z obchodného styku súčet f 4pg euv 6 f1b -u zmf wd qtm ua 82y i ifw
131 Záväzky voči zamestnancom z gk4 q bsn y smb x adh o mar q1 3fp w 8xp
133 Daňové záväzky a dotácie cdg x 2xa 5oo r 6gi 4 kon f j2f 0 8ui
135 Iné záväzky o5 e 8vm bto qgf zu
136 Krátkodobé rezervy 3uz 4 5pr 8 kxi c e6e q mm8 7 8ya m nlm
140 Krátkodobé finančné výpomoci bm 1gk qmc 6c8 50w thw x2g y3u sdk ycj o4m nsd c 1ic gsk