AUTOLAKOVŇA COLOR CAR s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 61 175 265 215 378 091 401 036 424 632 391 569 381 893
2 Neobežný majetok je ige 39r 76u ked 5xa scq 69u txe 3x0 e7r klj
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 27 599 157 487 170 391 193 385 174 143 147 800
12 Pozemky s7 q51 590 jw4 szk p6g 9z wym qd 9ct g1 7ao
13 Stavby 3u 302 xvk f49 wjl wet re 2va th 76m z7 elo
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí jz gha nx 6v8 6v 0gm 5gm 8nc sbd k2j mx vg5
20 Opravná položka k nadobudnutému majetku qwj tiz
33 Obežný majetok qk cjr gyk sk9 xh8 j0z v8y c5j xoz qw7 dp1 vk7 xw2 1ae
34 Zásoby súčet v dv0 g bqr 4h uql 1c jvs f2 6bs 8q z2m kv uaq
53 Krátkodobé pohľadávky súčet j og6 31g kuz yfd hm6 i45 o8e 3hf i5w dg5 33x c4l iuo
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 0 xed hv5 vhx dd8 lo0 020 3og g44 rqk 75r 4ae vh4 z6y
62 Sociálne poistenie stv j kci tcw q 5ie 68s
63 Daňové pohľadávky a dotácie gn0 g vhw xji m 7ag rwa
65 Iné pohľadávky a 6p2 8 ibt n elc b 8ex g g2q
71 Finančné účty cd 6aa lr lxc 6 zvu h dsn k g9v zf 92e 4 9qu
72 Peniaze lu 3om zf yib q 9ld 4 f8e n ewk i8 7hy 5 veu
PASÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY df gsl wa7 k3j 4lt tpk jlp v1n evv 7x3 umm f8d 7ni m98
80 Vlastné imanie g m5m -so hnh -jkn ulb -lcr uax -kur pfj -rvi igk -h6b t6h
81 Základné imanie súčet i fph b kxz n f1f g i3q e oja 6 v7h f qty
82 Základné imanie 2 74f c i0d 6 8b4 8 39x 8 rx2 f d2e 0 y4p
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -s tlo -vq 51u -ctx fcm -onz 1gr -k52 oc5 -dh8 6oq
99 Neuhradená strata minulých rokov -c ugp -ou han -e5s rr2 -so7 p2e -w5h dd1 -skt td0
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4 09v -pj j8m -9kb 8rq -5xf l64 -4up ebr -p1o 0cd -27z fbc
101 Záväzky sz sud efj 5be hlg gtj f75 jox ez3 5gj 1 n1k dnr w pso n2j
102 Dlhodobé záväzky súčet xp 227 a 2ce s o93 h 2qa k duf r jud
122 Krátkodobé záväzky súčet u bal k d0u al dt7 p lta sb 7be c3 s37 24 tbi
123 Záväzky z obchodného styku súčet r qgx 2yl 9 2so -b 8ac tn ctu x4 gyo c 3xm
131 Záväzky voči zamestnancom i upi z r9f v 9hy 7 2rf a k4c 05 ulz z ob3
133 Daňové záväzky a dotácie 6c0 r 7vl b21 s t7y z wmk s j5z j tbc
135 Iné záväzky zn 9 vk3 7go q7x aq
136 Krátkodobé rezervy giu h ucp 9 f7z f nrn s o0w v epj 6 bti
140 Krátkodobé finančné výpomoci mk 8xd uub z1h t7i m6o 1bp d7d 51h coj 1eh hb1 6 bhp uac