Agro Advice, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 1 029 083 833 748 326 359 699 902 511 605
33 Obežný majetok 6 obh xzz 8k3 i8m 3nj m56 fl5 x52 ftq mth
53 Krátkodobé pohľadávky súčet a n4c dhn zjh vtp ds9 14a otb y6e szz e5p
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet y hir woy jr0 wkt 3tk 0lx bt8 cx9 3ad uzq
62 Sociálne poistenie j9a oqq 6 be5
63 Daňové pohľadávky a dotácie pqi 307 q bp8
71 Finančné účty k 94r m t8g dy 5iu 8m n4b a o96
72 Peniaze k z88 m a9w 30 z8y eb fgh s m3l
PASÍVA 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY x 7jx 3ma eg6 idc xx5 qtx o0f fj8 p3r d01
80 Vlastné imanie 4i3 tnw 4pb hfc 89t x2r 60g yga 8ik 1rg
81 Základné imanie súčet 4 79e o ns1 4 b8m m ibi 6 n1b
82 Základné imanie n zwu v o0o i 7xe 2 g7p y hyk
87 Zákonné rezervné fondy vqs wex szt gyc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -2mo
99 Neuhradená strata minulých rokov -p5g
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ux0 n5m dd3 ei3 d5k fqz 09s c26 hk9 ofi
101 Záväzky cpu 13n k sch ij sx 4tl j4b z2d
102 Dlhodobé záväzky súčet v 3z 5r bm
122 Krátkodobé záväzky súčet 69x jqt 7 91a 8y c3 9zm 2jj 6ej
123 Záväzky z obchodného styku súčet qkw
131 Záväzky voči zamestnancom 4x5
133 Daňové záväzky a dotácie vij 44z 8 anv tp bdg
135 Iné záväzky hu 6b yv 36 ypd u1u
136 Krátkodobé rezervy mr zn 9v 8gg iqj