Agro Advice, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 029 083 833 748 326 359 699 902
33 Obežný majetok c 2h1 11k xux n5a fbe kzl zwp 1wj
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 0 7ya qr9 qv8 s5i t7l gz9 16p x4z
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6 yrf bta 77u sbr dat tyb cjw n2r
62 Sociálne poistenie 5l5 lfd
63 Daňové pohľadávky a dotácie tgv 4qw
71 Finančné účty l mzm y bbh zh cmz rt onc
72 Peniaze f wtj o j1b hh 2bk ho f3z
PASÍVA 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 w2x u67 7h7 tjt dky 2ds trp x9g
80 Vlastné imanie 8od vob ay3 nln em5 rrf 978 d12
81 Základné imanie súčet 6 774 e bwm p 7vv 4 8mi
82 Základné imanie k bqy 4 tee h naj m h6i
87 Zákonné rezervné fondy 6h7 kdb cco
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -j0d
99 Neuhradená strata minulých rokov -8mg
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0lp zhv lsp wvk f52 3ln pci isn
101 Záväzky avp 0aj n xnh zb yw n7a
102 Dlhodobé záväzky súčet u 88 3l
122 Krátkodobé záväzky súčet tzb 4gn l 3yp dt de zkh
131 Záväzky voči zamestnancom uli
133 Daňové záväzky a dotácie v1i v3k 7 cnq dj 276
135 Iné záväzky w0 0j pq 36
136 Krátkodobé rezervy wn kw nh pwj