Agro Advice, s. r. o. - Účtovné závierky

2018

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.05.2018 - 30.04.2019
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF

2017

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.05.2017 - 30.04.2018
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF