Agro Advice, s. r. o. - Účtovné závierky

2019

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.05.2019 - 31.12.2019
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF