SunEnergy SK s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 5 538 7 962 10 391 5 227 7 475 16 623 26 638
2 Neobežný majetok r 0p1 j ber
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 849 5 845
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 5 hgn f toy
33 Obežný majetok w qd4 i x7o eq eps s avi q kbo d kpp ec 872
53 Krátkodobé pohľadávky súčet m wv8 zmw lj0 z twh 7c u78
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet c sid cvh t1t k 3bg ut dz7
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku b aqn xsg pqm z 884 0e aus
63 Daňové pohľadávky a dotácie ovr 1xw w1
71 Finančné účty c 7ho t oa7 hb myp d jve 9 ww3 n dn0 8 3pe
72 Peniaze 57x m wd0 q4x e3p y wjg 9 cp8 w 3c6
73 Účty v bankách 7 uzc y kur ei 7ej 2 f37 a rta y ula h b10
74 Časové rozlíšenie súčet er 02 rt hbi u5v q0q
76 Náklady budúcich období krátkodobé dp 8h h3 a9h uzw hf6
PASÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY x mbk c uxe fq ejd 6 gd0 e s3z gy m9o k3 i30
80 Vlastné imanie p yk2 d vzl b x0s -7 q9r -1 6e3 x uot -4k 1ag
81 Základné imanie súčet d 7tu f dsh 1 2pt w 7iv 5 n0u b leg j ssr
82 Základné imanie 4 xtp z h5l c siq t nqg x gpa 8 lsn 2 osg
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -c5o y a74 8 8h3 -b h5m -7 str -hfu
98 Nerozdelený zisk minulých rokov a ckg s x6l -m 7j5 -d hkc n 9qz
99 Neuhradená strata minulých rokov -l8a -6 pf0
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2yt y ebp s1v -2 x18 -tx9 i 1m7 -bm f17
101 Záväzky 6tm c ytp j mwg n 6p0 na m3h 10 xi3 rd 90i
102 Dlhodobé záväzky súčet -z
114 Záväzky zo sociálneho fondu -m
122 Krátkodobé záväzky súčet 3sk 5 hul 4 nyp 0 uw3 kw gnh yf 2sf ax moe
123 Záväzky z obchodného styku súčet a2t g 7j5 l nz uiw
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 38i i 7l2 f 86 lyp
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu hrx lwr o m8f e 0kb p 78d r5 our q2 7bs
131 Záväzky voči zamestnancom j7e
132 Záväzky zo sociálneho poistenia bnp
133 Daňové záväzky a dotácie fmp d0e h 6 8u2 9 b5k
135 Iné záväzky -up0