SunEnergy SK s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 5 538 7 962 10 391 5 227 7 475 16 623 26 638 86 125
2 Neobežný majetok f k4u 0 dmd p pov
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 849 5 845 3 841
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí h b1f d n91 d i9w
33 Obežný majetok r 6xw l xrr 5g 3lf 6 tyr z 9it v oax fw 2bj qt klt
34 Zásoby súčet km o8t
39 Tovar 6m t8b
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 8 q5r rxg ach x lyj v6 6xn fh l07
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet p hrp vqn bbc g 51t dj dqn 6u 22z
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku t 88u c2l lor k if4 en 1lf 6d ol4
63 Daňové pohľadávky a dotácie 6km u8g 8x 9lz
71 Finančné účty v k86 m 4ax ky 8es o 0wo 0 brw 3 0kv s ffp l8 lfh
72 Peniaze yqe r xbe h1u y6l 4 5nl g wrd w qnr 7 30l
73 Účty v bankách f 3wa t amm 4i ha9 d jsa 6 bca o lmf j c8l e9 cco
74 Časové rozlíšenie súčet 9p lb mi jfx sdd whc eh8
76 Náklady budúcich období krátkodobé hq 08 sy n6h zwi wb0 2vi
PASÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 bx6 f p1w nh xrk 3 gl6 4 y0a sf tv3 c5 mfm ls u5i
80 Vlastné imanie j gz4 m te4 n 8yd -j ven -z 66v g 8fj -c1 mt0 -3p 32d
81 Základné imanie súčet a snz a 64m p vue y dx7 i 6zo 4 fk6 l tgh n ytq
82 Základné imanie z r23 4 jko t mii u 1ko q ax3 b c1c r bl7 3 c2p
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -7nt c cnv t w6i -2 bpf -q v5z -w4d -2i a3c
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 2 1dr e 52p -b ctb -a j8i p su8
99 Neuhradená strata minulých rokov -0di -p m11 -i9 ytv
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -09p a 88a ynu -m jow -ke7 2 kp1 -ad anh -l 9z7
101 Záväzky 5rd 3 amp x eyf u dsv 7t lqm 8z oxg xx ge6 i8b 9vq
102 Dlhodobé záväzky súčet -d -3c
114 Záväzky zo sociálneho fondu -c -77
122 Krátkodobé záväzky súčet m4d x 1ra 1 8ni c ie6 qk x63 kr u6r nv 4gm 1ve xre
123 Záväzky z obchodného styku súčet 1ur d hxo p ac 2g0 1d je6
126 Ostatné záväzky z obchodného styku msn c uph 9 57 0kn qj ack
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu xmb 67b x w3j y mix x k1v ab 86t yq kgk an 9fo
131 Záväzky voči zamestnancom a81 gf9
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 3pg krc
133 Daňové záväzky a dotácie cfx 7w1 h x 3jg p j29 u hln
135 Iné záväzky -jue
136 Krátkodobé rezervy 4 jhw
137 Zákonné rezervy s kmf