Equisale, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 204 742 429 496 912 636 1 572 486
2 Neobežný majetok q 8zv o ar9 1r lvj j9v 8oq
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 656 7 081 17 325 131 030
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí m suw e oy3 ty nvn box 8k1
33 Obežný majetok u25 6ul qm8 ff9 qq7 l58 0 s64 92c
34 Zásoby súčet fgj szs hao apm io9 fme jnh 97d
39 Tovar uke yc2 ank giu 5tn qad lz6 1lz
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9 ugh voy sw6 tk 639 jnq 2ur
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ex 7bq q3 d16 c09 tiq
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 3i lhc 38 igi 1k8 obm
63 Daňové pohľadávky a dotácie m dy6 u 95o a d63 l 5kc
65 Iné pohľadávky ifi g8 8c2 g jhw mu g7y
71 Finančné účty a7 ejp 8u7 o0s y8e qym phx a5q
72 Peniaze k 2ge a 3ko 3 vy3 amv
73 Účty v bankách x3 510 ep9 st2 gb6 q6f sl7 2o7
74 Časové rozlíšenie súčet ze0 f3i otv a3t
76 Náklady budúcich období krátkodobé od3 bf0 3j3 f02
PASÍVA 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 00z r39 pmt nlp qbu wkw e obs wz6
80 Vlastné imanie s6 3gh vwr n52 llo dd5 y uiw 2sq
81 Základné imanie súčet h 960 1 5pc w 6y1 5 c22
82 Základné imanie 6 4tb l d9l c 86o 0 gug
87 Zákonné rezervné fondy 33b kkd jys
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 9kl 6kp cp4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 94 tq1 p7r rnv mdw mg1
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 8r xg4 3rj 5bk tsc iog
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 69 vj8 3tt vfw u8w xq6 fsw lov
101 Záväzky gwu rc6 qsn r08 42j 70g vja mrp
122 Krátkodobé záväzky súčet tt4 12b xfx wv7 dcq dtd smj pj1
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8a cqw o t4v qr ta6 wm bln
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ez w63 8 v0w tg 57k hk t0f
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu h0v 7e2 li9 rvk my8 89k eio hqn
133 Daňové záväzky a dotácie v gdj de 41e hh 3q6 gk h7o
135 Iné záväzky 0 a67 nf 6k1 9 miu
141 Časové rozlíšenie súčet z dlc
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 7 n52