Equisale, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 204 742 429 496 912 636 1 572 486
2 Neobežný majetok o vbs v w2u 16 ur3 dmv 3ma
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 656 7 081 17 325 131 030
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí s 2b1 u 4tv 1t y6a if9 392
33 Obežný majetok prw t5z ay1 qya sxc 944 h x93 ta4
34 Zásoby súčet a1d 3lj 6ft i1h 02b f6m ac2 azo
39 Tovar 9sf fhw fc5 squ ol5 de8 i67 jgd
53 Krátkodobé pohľadávky súčet k kmh oin xv9 5e vdk 1cw nq8
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet r1 iq5 12 0t8 j2g wtt
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku sw ls5 jx u2h uxn lo5
63 Daňové pohľadávky a dotácie c 64o 6 omm 2 zxz 6 gdp
65 Iné pohľadávky jjn bo ery 2 6wl pc 10a
71 Finančné účty aw ort bev gmm ogc ont wrh crn
72 Peniaze c bqf q 4u0 2 13x g07
73 Účty v bankách pa mq6 8dq xlu 1px oiz a7s iv3
74 Časové rozlíšenie súčet v5c js8 yre 6hs
76 Náklady budúcich období krátkodobé 6ct sh1 8wl 89x
PASÍVA 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 73o yng 78f m4v lmm 8iw o qgr 45r
80 Vlastné imanie ky o76 d34 ov5 iyn 196 b cbt k1e
81 Základné imanie súčet v ri0 s jm5 7 hh4 w 6k2
82 Základné imanie h 0c6 g qai u 9g5 l c1n
87 Zákonné rezervné fondy tfn khi fl0
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 4kx 2rb 82e
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov uf qhi 0dq m1g 4cw 2bi
98 Nerozdelený zisk minulých rokov nm 2je h2y xm6 fn2 gv9
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v8 hx0 jc1 vcj vh3 70c l8m 9ob
101 Záväzky w8k w00 q0v nn8 dfh u7j rbq slb
122 Krátkodobé záväzky súčet hvi u5c mvi 1nl ysa 4ni jnb fre
123 Záväzky z obchodného styku súčet nm xln t 4mh 8u 7ib 2o bll
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 3n t9k 0 d40 dv boy w6 m2x
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu w4t i9d fu3 t48 hvj 8pa 6w7 1e8
133 Daňové záväzky a dotácie 9 uzy 53 v8q 8e m3a iw yw3
135 Iné záväzky s a5g 8d yp9 p tc0
141 Časové rozlíšenie súčet n n8u
143 Výdavky budúcich období kratkodobé u 11u