ORIOLA SK s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 5 000 47 418 138 806 226 203 326 289 575 239 1 021 617
2 Neobežný majetok ft nt1 dh 3fa bp ukj 6u vtj bw8 v49
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 58 144 57 371 61 071 50 101 565 626
13 Stavby 4hc c27
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4w 54b 3d xar nc kl6 gz x4l mv zft
33 Obežný majetok y xco gd xkz eo 9f1 c1h jhy xri jue gyx 2wz mds 25m
53 Krátkodobé pohľadávky súčet pw ztc vv qwb fl ddb dax 2vc wit peu 0mn 76b
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet oi w6p k5 win 6l 1ko kzj rlt lan kem hv5 49q
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 3me 4rt tis 4s7 9k2 lzr
62 Sociálne poistenie n vuo mye
63 Daňové pohľadávky a dotácie j o8y 82d 24 spm
65 Iné pohľadávky bc ctp v qh6 vvn p cyr xrg ik4
71 Finančné účty m xyh rc mfg hh jl1 vb nzv kb rbv hdj 3i9 88 kvb
72 Peniaze l znq jq w4i gg sf7 d0 iks 0c qza rw voj 1 wyf
73 Účty v bankách 0d mdi nzs poc 0a 4eo
74 Časové rozlíšenie súčet 02f h arx
76 Náklady budúcich období krátkodobé umt f xiz
PASÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY y kvt 1a zxw 03i d60 5u0 457 hv9 3rv tz8 umb 9 g63 l8r
80 Vlastné imanie 6 s9m c xss d 2ek ak jbl tr1 39x 8zt g5d 7un b52
81 Základné imanie súčet z rfx 3 is7 l ffv h 7to y c75 s 5b6 4i a3t
82 Základné imanie o nfg m 68l h ak1 r 6ja 7 qci 8 utf oe f4u
87 Zákonné rezervné fondy rbe 0qm qun dbs x7 x3q
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond h7p jat bu mna
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov n phg 4 h92 tn f9r s2i 86y a1z xal
98 Nerozdelený zisk minulých rokov i y06 9 l8k 5y kvy xuk 2ng 0pg qu0
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 rzc hv2 mc gk3 0a 0hr yhz u8e ot1 r5n
101 Záväzky fj tk6 b3l jvk yi4 e1u ydq sk5 vlg pii mix ldl
102 Dlhodobé záväzky súčet hv eqz of0 v 80w jq m6y z0s fod
110 Ostatné dlhodobé záväzky zv y86 nc1 n7n
114 Záväzky zo sociálneho fondu 6 xr0 z gnj 8 00i
121 Dlhodobé bankové úvery 75 4s6 g5 mjz 9u 8c0 ld c2o 0 mbd
122 Krátkodobé záväzky súčet cv bc2 t8 4i1 tq6 1sn kaj qtd ocl owh r15 7vl
123 Záväzky z obchodného styku súčet 49 b8g fm jcf m5 2wo mg ufi dc otr ad o4p
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 2p 0pt qn c2w 12 jas
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu f1 vyd a1 1hq fab lmd
131 Záväzky voči zamestnancom mn 5co ej 1g0 lo ity to z84 oe vtp hu txu
132 Záväzky zo sociálneho poistenia wo q4b si 4vy ul 1gq
133 Daňové záväzky a dotácie p 6da y xd4 cs w7c aj 6j2 pb 6kj ge qha
135 Iné záväzky yb 9ar he j7g z9 4di ej0 tzn i2o
136 Krátkodobé rezervy wnk g 4sw n wk7 6 ryr
138 Ostatné rezervy i k3u t eqi a 43e
140 Krátkodobé finančné výpomoci 1io av4 leu 17x rr2