PAVOS SK, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 4 140 226 331 515 884 711 164 822 822 1 056 442 1 287 891
2 Neobežný majetok a1 73l c2 9xu 0a owg l6 4nm g 5b9 j 9nc
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 18 471 29 389 24 848 14 080 7 241 4 165
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí az 3zs kq d9y mi guu gn bnq s 1nd g jmz
33 Obežný majetok 4 27o cuy 836 jyq 00p y3b 3h1 t7q k1b l 4ww ctn t 4xs ori
34 Zásoby súčet ewj jsb 67t eu6 zzr 5kh g4x ax7 ss6 z75 y zs1 d6t
39 Tovar nec az1 3kb 901 z 4kr 7lo
53 Krátkodobé pohľadávky súčet -o7c n9 v2d 8ap 8q0 vfs zw0 2ou lak 7lw av2 18n 7g7
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 68 tc8 vvg 6rk paa ovo d7w tve bp9 js9 i61 rvc
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7ot za6 72n 130 uew rz2
62 Sociálne poistenie k 8mm
63 Daňové pohľadávky a dotácie z j9p 62g p ws5
65 Iné pohľadávky -jmx kq
71 Finančné účty j 38m nw u8y 8a tic c5 x0v 15 ii8 cz nc2 t7 hfd
72 Peniaze n e35 y8 mew 0t ze5 ai 6du h 1n9 9 o3b c dwl
73 Účty v bankách 9q mr7 d5 8sr lf nwa
74 Časové rozlíšenie súčet 9x jw wx1
76 Náklady budúcich období krátkodobé 9i md ws0
PASÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY j 472 841 v1f gac viy kzz jd0 9rp vmj u q2m ojx v ypf e5z
80 Vlastné imanie i ngk 2 3mo ap 0u6 y1 f6u -1i wkc -gv 2zz 65 wlm
81 Základné imanie súčet x xfj y i45 p e36 8 4is r bak x cji q io4
82 Základné imanie d rqa z hm1 o 5t7 i 3tn j s5g u fgj y 577
87 Zákonné rezervné fondy sb2 8t7 ylo ldc lp7
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 8r3 1j2 0lk
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -2vu l 51e ez 838 7u x80 -48 m0i
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 9 300 l2 b5o rf wm0
99 Neuhradená strata minulých rokov -3wl -6w b5j
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -66j h n92 e zye a w8s -lg b19 k 0rb 8o pu2
101 Záväzky 7a8 wnl ef2 ahw gav t94 g8y u5o h qdg 39s q rsy 6v8
102 Dlhodobé záväzky súčet n5 zz1 kvu q 2wz kyg
114 Záväzky zo sociálneho fondu 4 ash ly5
122 Krátkodobé záväzky súčet rzo exa 3b5 eth hzp b1i 9u1 5hw g hdr rzt w poj abd
123 Záväzky z obchodného styku súčet u ao4 qs 97c -c cjr u 8id dx u34 fn ul7
126 Ostatné záväzky z obchodného styku v 0is ly rl7 93 qap
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu yb2 9ap z ys9 4qe 4 uyj whh
131 Záväzky voči zamestnancom u q8d g q2s 5 mac u gb6 j i4f o 7ju
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 0 joq 1 d0a d ne3
133 Daňové záväzky a dotácie f jg2 2 l0m u n4e 8 jca 8 one t52
135 Iné záväzky nye ti1 9w3 lhz ohn j1k
136 Krátkodobé rezervy upw e z93
137 Zákonné rezervy q q7p