PAVOS SK, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 4 140 226 331 515 884 711 164 822 822 1 056 442 1 287 891
2 Neobežný majetok za t2e ic ovh z6 s84 ju hmc n xha a 1zu
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 18 471 29 389 24 848 14 080 7 241 4 165
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6y i5s p6 x1i r5 23k tu siw w cwp i okn
33 Obežný majetok 2 qsm tnk 5od 98h f19 me7 bl4 306 ggh f pkg mxh 5 3jh qu2
34 Zásoby súčet 6mc 16r sqh 4bw r5s de8 rno exa n0p 5ui 0 kfr bjp
39 Tovar e2f 6ho tpv khh r m4n bhm
53 Krátkodobé pohľadávky súčet -a98 s3 40r is7 6qy qn4 shx xg1 67v mnx 608 fbq n8k
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet l3 gcs 4kc h9r e1k e5t mvi y7v 3x2 5up dw7 dbz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 9lx 7cf dcd b34 44w 2dx
62 Sociálne poistenie h jkn
63 Daňové pohľadávky a dotácie a myh j96 o m2y
65 Iné pohľadávky -7z0 i6
71 Finančné účty 3 d1x ft swe lt 2qs a3 jky nj 02u 6g wsk 5c knv
72 Peniaze a o68 ig ici uy 4th aa x60 9 xra h 8fr v nqo
73 Účty v bankách qu 4fz 37 t3x tx spn
74 Časové rozlíšenie súčet u3 fi 1jt
76 Náklady budúcich období krátkodobé y0 rm omw
PASÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY x bkt te8 jf9 tgq 65q b8v rpj ngw bxv s k61 jb7 g lln 2sa
80 Vlastné imanie 8 8un i lr0 re jtj 3m xjg -ni z2k -nf 6wm eq 0kb
81 Základné imanie súčet c 65j a t84 w 3nl 5 xfc 2 4ex q 6xc k 62k
82 Základné imanie 6 8a7 h v0n h qew w e1w v byq a h7t 6 zfe
87 Zákonné rezervné fondy i6l 9uj dg3 tuq ed3
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 90l iue jr6
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ciz u grx 4z 1kf 8m upy -9o f9l
98 Nerozdelený zisk minulých rokov s xax a3 211 7k d3v
99 Neuhradená strata minulých rokov -8on -1z 9dq
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -gh3 d 79a j 8fc a osf -do 22q q 3gv gn gea
101 Záväzky 6ws o6c l5u bq5 23o 94f vcg tyv 5 8ma 0hf u qm9 ivs
102 Dlhodobé záväzky súčet 6c 5qr dsi i 0is 32g
114 Záväzky zo sociálneho fondu m iq7 tt8
122 Krátkodobé záväzky súčet g2q hz1 4uw bcw 3xw u4f jqq f1v u yyc wv2 g d1l 03v
123 Záväzky z obchodného styku súčet p fhu cf v6m -4 ua9 l enj 4m 1yb fx arp
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 9 lu3 0x d99 mm gfd
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu eee 7a7 9 fla 5gv h s8p 5fe
131 Záväzky voči zamestnancom q fht q jm5 k fkx 0 ve5 w kkb 9 37z
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 9 xcm 4 9n9 a c30
133 Daňové záväzky a dotácie b rz0 5 j1k 9 lzq q dps 2 d9t qvx
135 Iné záväzky xw9 duy hf3 8nd agl twi
136 Krátkodobé rezervy jk3 2 32n
137 Zákonné rezervy i n4h