PAVOS SK, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 4 140 226 331 515 884 711 164 822 822 1 056 442 1 287 891
2 Neobežný majetok 85 bto c8 2sk wg 42x 5s ijv v 2te 8 gmv
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 18 471 29 389 24 848 14 080 7 241 4 165
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 87 yi2 xw v6h ej u5x 8y fbz 4 ul1 0 kwe
33 Obežný majetok m xbk 4zm bu9 f4o bcj gas qhi bpe 65i h ael bjy 7 tlr 8ca
34 Zásoby súčet 41s wmi jn5 lez sg2 b4o ojd jz3 fj8 gsz l h0j 1zp
39 Tovar xyy uv9 e89 o3b 5 031 56a
53 Krátkodobé pohľadávky súčet -vso t6 6ju d7r ql7 5rk gmw 2lt v05 53t lyn 8h2 jjf
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet t8 0mg auc lkj yh2 xge s39 tg6 gh4 wig i22 3cl
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku zny 9l8 6ft zb1 qyy kyd
62 Sociálne poistenie a sr3
63 Daňové pohľadávky a dotácie e 5mq mrh a u7x
65 Iné pohľadávky -etk pk
71 Finančné účty l pib 20 buu 62 hmb sr nkc k0 9ws 2u 5zp ep i18
72 Peniaze h 6lj oi efw 07 9x9 uu s0r 6 dtl 1 bha t t1a
73 Účty v bankách r8 kf3 6h fd0 kr o0j
74 Časové rozlíšenie súčet mu 1m xfo
76 Náklady budúcich období krátkodobé ol gz 14r
PASÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r vyt ocm zt6 p4l vab 1e4 c56 b0c ac9 y czj so7 7 ngl 4j7
80 Vlastné imanie 2 rp6 x f24 3z s4v dy h3z -b8 mjq -68 ihz b8 3y8
81 Základné imanie súčet l sm4 k afk n im7 9 973 8 jrl s etb h yw1
82 Základné imanie 5 118 7 m1g 2 0x6 d 7m4 s 9wu e 1zh 5 51m
87 Zákonné rezervné fondy 3o5 1lu 4i3 2to wqh
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond hy3 f3l dvx
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -l4h j rf9 qp lsw te i4y -sy rp9
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 8 bmx ma zud hg mzx
99 Neuhradená strata minulých rokov -sap -1x 93q
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1t5 2 lk4 5 dpi 8 mpy -wf x80 g 2l9 pe xc5
101 Záväzky px0 b17 dah veq 9ma rcn 0a2 gs1 l e0x 8fw c osn 1qp
102 Dlhodobé záväzky súčet 7b t41 gjo 3 9w6 fli
114 Záväzky zo sociálneho fondu 8 bjp ved
122 Krátkodobé záväzky súčet 6z0 jrq eai vu8 znx ihh ft2 8r9 2 nvs qcj i p98 uqh
123 Záväzky z obchodného styku súčet f ni7 te ahe -h tur k f6o v0 yj0 db s9y
126 Ostatné záväzky z obchodného styku x lt9 yy mej bx kpi
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu pzv ggc b 15s 2sl d fec f5q
131 Záväzky voči zamestnancom h up6 d wvu k n89 d 6lj 1 xrd 8 4zb
132 Záväzky zo sociálneho poistenia q l6n 1 w5u 1 caa
133 Daňové záväzky a dotácie 8 7zz u 6jd 4 a1d 9 k83 2 epi v2d
135 Iné záväzky ams dug fhl 6ex os6 lzh
136 Krátkodobé rezervy iz2 3 tmb
137 Zákonné rezervy c aqp