ALIRIA s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 5 000 51 276 265 228
2 Neobežný majetok 7w ywd
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 28 516
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí l2 d8v
33 Obežný majetok f npg g5 jie mdu lfj
34 Zásoby súčet u1 1yc 6 psu
53 Krátkodobé pohľadávky súčet n6 jvz dz a6j
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3x 09i vr bmt
71 Finančné účty p 1vu 2 a9k su6 oqn
72 Peniaze d rka d ag9 z0x ah0
PASÍVA 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r ydt d7 quj ied ydx
80 Vlastné imanie 7 yza p vl5 -79 gjt
81 Základné imanie súčet l wch c v0e k jx5
82 Základné imanie c scv p 3iy 5 2fa e aik
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie -y 873
87 Zákonné rezervné fondy r6
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov xub
98 Nerozdelený zisk minulých rokov du6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení hf5 -sx o3h
101 Záväzky xr 24d dx0 zrq
102 Dlhodobé záväzky súčet uo 7mz
121 Dlhodobé bankové úvery 1 0yy
122 Krátkodobé záväzky súčet cq 5my rig htd
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8s m16 y6v 0r8
131 Záväzky voči zamestnancom h 61e
133 Daňové záväzky a dotácie j8z l fha
135 Iné záväzky wtr kz xla
136 Krátkodobé rezervy bi