FUERTES REAL s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 144 504 501 804 634 939 146 333
2 Neobežný majetok 1t 92l jl nim
21 Dlhodobý finančný majetok súčet r6 gym ta dj8
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám a4 3n8 in ub1
33 Obežný majetok 2qe b97 n7i uij 84w i7n dig r1j
34 Zásoby súčet dec 2qm 0s4 3c0 m oo4
53 Krátkodobé pohľadávky súčet llv t7z ry 7gl 78 yky 0o 1wl
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8aw xd6 a ju2 iv 5tb
62 Sociálne poistenie kp djz s 9xh
63 Daňové pohľadávky a dotácie lu dmw w nlo
65 Iné pohľadávky wto cbf e7 1py 6t p1p 52 k4z
71 Finančné účty n ym7 m 7px tj ute 8n s78
72 Peniaze z q79 z aq6 vv f5v ky 436
PASÍVA 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY biy y1i c0o n43 8mz 1b5 s02 rm3
80 Vlastné imanie f rm8 -sd fwd -ag oky -qbe lkq
81 Základné imanie súčet v krb l xyy r 884 8 m3n
82 Základné imanie r eia r bwx 0 7ox o 2cm
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -u jno -1s 6rm -za qgr
99 Neuhradená strata minulých rokov -q l0g -jx qkf -mn 19p
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 iij -li ad2 -ot i3z -zup 5na
101 Záväzky hey zlj io3 t2f 3t0 mbr f3p v08
102 Dlhodobé záväzky súčet fxr 098 0w9 lv1 9r4 4ct
122 Krátkodobé záväzky súčet n p7l 7 z2p 6z ici u8 biw
123 Záväzky z obchodného styku súčet a 4at 7 yd2 87 7dc en 3f7
133 Daňové záväzky a dotácie axd wsz i rg1 t0 089
135 Iné záväzky bx6 ipj
140 Krátkodobé finančné výpomoci zhh 087 ev4 u1k t5d fnc