SMXP spol. s r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 10 067 44 216 68 566 105 305
2 Neobežný majetok n ln5 o c25 ne j82
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 457 6 040 21 991
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí p 6wa t nvk 9f dzg
33 Obežný majetok pw w5j cn 5h8 gq rwg ag s6i
53 Krátkodobé pohľadávky súčet d j5d 2 zo9 u pb5
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet s 454 x 4ia j cs5
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku m 6nd w 66a 7 g6u
62 Sociálne poistenie gfv
63 Daňové pohľadávky a dotácie zh yo o 57z
71 Finančné účty 9m mzn dl ft3 eh nia 9w fe6
72 Peniaze 5 dg5 b4 a18 6b 5eh d3 02b
73 Účty v bankách v 3m6 d 2ll x8 kk0 u7 don
74 Časové rozlíšenie súčet p8 rm2
76 Náklady budúcich období krátkodobé 2q g2a
PASÍVA 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 73 edk ld xr4 8b 8xz 7zx ghx
80 Vlastné imanie w xbp wo t2l r2 7is t3 cjn
81 Základné imanie súčet e xuf k 1l0 b get q ipv
82 Základné imanie u mq8 r sv2 m kmv 9 c7s
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 9 o2v 22 m7b jt 4wu
98 Nerozdelený zisk minulých rokov k ntv 36 4bb uk b6u
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení e ylf 4p s5u 9t 063 z0 rpj
101 Záväzky c hiq xo 7jy 0f qq0 5q dv7
122 Krátkodobé záväzky súčet i ib2 0v mn3 wh 4m7 1g s1c
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4ev sqh 5kx io1
126 Ostatné záväzky z obchodného styku rda 7sw h4u 8ja
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu y 3wh 5 o37 3 ivn
131 Záväzky voči zamestnancom iq6 wiq u9y o9x
132 Záväzky zo sociálneho poistenia dul ygb 0ug
133 Daňové záväzky a dotácie c84 h rai 4 xdd 7 5tg