AK JUDr. Miriam Podhradská, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 122 551 108 188 107 349
2 Neobežný majetok pmo q6q x4 8vn jm pie
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 103 304 98 029 92 809
12 Pozemky t2 eoa kl tjd un mcr
13 Stavby bg xa1 qs j6g s2 0os
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí x wpb k ibq e 60c
33 Obežný majetok em pt6 rd 0s9 9z 38p
34 Zásoby súčet n0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet p o05 6 z6n b 3u6
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5 48x i 5dh m ip0
65 Iné pohľadávky s jet 1 xqm
71 Finančné účty p9 oj5 4 ibp u ch1
72 Peniaze r3 16b n m23 5 yci
PASÍVA 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY s3i jwh c5y 3rh iys rp6
80 Vlastné imanie a lwy z6 hr9 fu j66
81 Základné imanie súčet i 2ec z go7 0 ncp
82 Základné imanie o gik y ec6 7 f7j
87 Zákonné rezervné fondy uhe uof
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 0 jbf b wn5
98 Nerozdelený zisk minulých rokov t 4ov 2 pz9
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0 16f l lmk 6 3rs
101 Záväzky 4nj cvp 37 1sp z2 a54
122 Krátkodobé záväzky súčet ljg los nb bxo yc i5p
123 Záväzky z obchodného styku súčet zl rc3 y tno q wjl
131 Záväzky voči zamestnancom vx3 0sv i8b
133 Daňové záväzky a dotácie qno p l8i m t9e
135 Iné záväzky ajw azm xn gg9 37 i1r
136 Krátkodobé rezervy yy3 qhy rjt
140 Krátkodobé finančné výpomoci 0 1wc x bcm