AK JUDr. Miriam Podhradská, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 122 551 108 188 107 349 114 171
2 Neobežný majetok mtb 1ye 2y 89i sa v18 y0 eez
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 103 304 98 029 92 809 93 800
12 Pozemky 2z p03 or x6f ks ivd b7 ad1
13 Stavby 6h pgk 5l s2y zo z9f 7c g8o
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí w j6g f vvs y wia yqr
33 Obežný majetok bv g6p jf 2ks f1 dmt a0 c77
34 Zásoby súčet bq r0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet y 104 m na9 a lce b fd0
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet m ad5 9 cph 7 lhf u etb
65 Iné pohľadávky 4 ewg f w0a
71 Finančné účty 3w mg3 v u1a 4 10g r7 6d8
72 Peniaze bm lqu m diq 8 6yg ab 7vd
PASÍVA 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8yn 6tw 7no eud q5h nyr 11n dfx
80 Vlastné imanie w 8rs rr nak sf d90 tc yij
81 Základné imanie súčet z wln 7 j27 q ulm h rc9
82 Základné imanie 6 y7s n w61 j jy5 d w8v
87 Zákonné rezervné fondy 6yz htr waj
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 7 kp9 w p0m a 9nj
98 Nerozdelený zisk minulých rokov b v0z 6 xjs c lnl
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení c lq7 z k5f w 25l b cpc
101 Záväzky nzg uvu 0c 0pu b3 znv b8 4sj
122 Krátkodobé záväzky súčet shv mni hu h2c un rrx y4 dgs
123 Záväzky z obchodného styku súčet hk pz4 v asg t xx3 3ys
131 Záväzky voči zamestnancom bqb 2j1 ecv zji
133 Daňové záväzky a dotácie d5c x 4km e qit 8 z2z
135 Iné záväzky kvn p0s jq fck n2 t0q qo wpn
136 Krátkodobé rezervy dv8 d3d 9mb gq3
140 Krátkodobé finančné výpomoci z 3t0 d fvh y cmp