AK JUDr. Miriam Podhradská, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 122 551 108 188 107 349
2 Neobežný majetok dlg sk4 qb kew bb pco
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 103 304 98 029 92 809
12 Pozemky 2z riy b7 ocr 69 h5g
13 Stavby ui lco bh m08 r0 06g
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí w gec v 07b 7 kry
33 Obežný majetok lo pqr vm 2ng om wp9
34 Zásoby súčet io
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1 7ne g drz 8 j1a
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet f y3h 9 3rs k rsq
65 Iné pohľadávky k jc5 q vby
71 Finančné účty 7a bix s riu o 2zg
72 Peniaze kb 7ns 5 eyj y c5d
PASÍVA 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY z8u 0b1 liu 5gj hkx 6on
80 Vlastné imanie 2 0b5 xv aju py 4u3
81 Základné imanie súčet f zfr q e0a e 6a1
82 Základné imanie x olb d 8f8 m zn3
87 Zákonné rezervné fondy zdj jxm
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov g d4v x zzk
98 Nerozdelený zisk minulých rokov u s5j a 1oc
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení w geh c vew 1 yvb
101 Záväzky n9j jpa xq wta za sbb
122 Krátkodobé záväzky súčet s4h n44 gn 11v 6m q3q
123 Záväzky z obchodného styku súčet w8 w6l y bc2 v pmb
131 Záväzky voči zamestnancom fp0 6za xma
133 Daňové záväzky a dotácie jmi p dbe v a9t
135 Iné záväzky tvg 90h 9h itm az f4o
136 Krátkodobé rezervy krb 4mb zgx
140 Krátkodobé finančné výpomoci v cmf i 0sy