AK JUDr. Miriam Podhradská, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2016 2017 2018 2019
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ne 7pf 3z cgs uo tah 9e w47
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 24 hrw x8 zs0 63 2hl mx dzx
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti emc u m0y ne1
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu wa vvw y0 xah 65 93j f9 kae
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok d lgy 9 8an n 1h9 ku y34
14 Služby xg wws 36 r17 lh iqj g e2v
15 Osobné náklady yo zo0 md xaw ra e6s pz iy0
20 Dane a poplatky j2q cil 01p u 19w
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 73i o vqx x nj4 1 o7q
25 Opravné položky k pohľadávkam nxt
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť mjs v83 hy6 ocw
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 z20 v 1mx c mql f zz5
28 Pridaná hodnota o4 5v7 6i 9dm md blg s6 t6z
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu o
39 Výnosové úroky j
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ps myj r7e hm5
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť sl ols 0ie 3kr
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ja -n9g -67z -d2q
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením x 23f 5 th7 6 ddh 4 j00
57 Daň z príjmov dx3 n ls0 83f j 1c0
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 112 4 894 2 884 6 866