PASTA HOUSE, s.r.o. v likvidácii - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 5 000 4 790 3 881 3 223 3 060
33 Obežný majetok 2 5f0 7 uov u ono 2 pmq v wp4
71 Finančné účty g 04w g lop e lq6 w xw0 y i61
72 Peniaze x m2b 6 xdf k e8i v j71 c 6fs
PASÍVA 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY y j6a p 9q9 f 18i 3 wsz 4 a7s
80 Vlastné imanie 3 ghr 1 rd7 o rea 7 brn q ean
81 Základné imanie súčet 1 b4j t p40 e irl a otb z uv6
82 Základné imanie b tkv z 26a 4 ao0 h mqs v 8q6
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -e 614 -k hho -y knf
99 Neuhradená strata minulých rokov -y yj3 -p u1y -6 5el
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -p b1v -fku -p6 -r0v
101 Záväzky 531 32q
122 Krátkodobé záväzky súčet apw mxo
123 Záväzky z obchodného styku súčet 0gs p
133 Daňové záväzky a dotácie 37e