PASTA HOUSE, s.r.o. v likvidácii - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 5 000 4 790 3 881 3 261 3 223
33 Obežný majetok 2 4qx h 3uu g 60o m 2p8 k ebe
71 Finančné účty x wy2 m 03r 8 of6 b j18 4 3q4
72 Peniaze 7 7cf b x5r 2 l6h 5 sha z s99
PASÍVA 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 qw1 5 a6o m 712 q w4g 0 dha
80 Vlastné imanie 8 g9u y 8fp d h5t 1 ape c j9s
81 Základné imanie súčet v reo d 88u d lew r 4xb 5 3he
82 Základné imanie i cv4 c x5n n 4cb c ymd v 09r
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -3 eb7 -g ypy -b fjw
99 Neuhradená strata minulých rokov -u 3j7 -0 qs1 -y x24
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -w kyw -63k -353 -r1
101 Záväzky 15q vz6
122 Krátkodobé záväzky súčet v7o 36q
123 Záväzky z obchodného styku súčet px9 c
133 Daňové záväzky a dotácie 17i