PASTA HOUSE, s.r.o. v likvidácii - Účtovné závierky

2019

Typ uzávierky
Mimoriadna
Obdobie
01.01.2019 - 30.04.2019
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOCX

2016

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.02.2016 - 31.12.2016
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF