HAVLICKOVA s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 7 003 354 7 434 984 11 742 904
2 Neobežný majetok nzc 6ni k ez8 6f2 3 rqm 1xd
21 Dlhodobý finančný majetok súčet u73 0g9 m m80 6vk v j6b srh
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách pxr nk4 oih g54 ws0 irl
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám x 44r 07y 2 rp9 h4m
33 Obežný majetok 9 eex yy6 i ygb kks l sqn 1cy
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ofq s03 b qs2 g4l w r5p fna
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet qma 7jd
65 Iné pohľadávky 9rx xmd d in8 vnz 3 5uf wwq
71 Finančné účty c 4dx sxy ml 6a9 2f5 ejy
72 Peniaze 3 jil k40 5t 2bx htg 7vb
PASÍVA 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY g pnm 5is k 726 1ey 14 4lb 1g1
80 Vlastné imanie 4 iy1 zy7 6as y mfd h0c
81 Základné imanie súčet l s5s c 30i 0 t6r
82 Základné imanie 4 od9 j 29e t 0mm
87 Zákonné rezervné fondy htk
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -h nr9 wvc 1kg
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ycf pzh
99 Neuhradená strata minulých rokov -y m0g
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -s 20n ny7 x0n b xrf z3x
101 Záväzky 7 7z0 i6f r 2hw yuy l dvr btx
122 Krátkodobé záväzky súčet 6 u4c f7g k sao n5h h ixa llg
123 Záväzky z obchodného styku súčet e 4vb snm z 5xa xa7 9 p6t 3hp
133 Daňové záväzky a dotácie w8e 0t g38
135 Iné záväzky 3m 0do y0t k7f 0hk lsn
140 Krátkodobé finančné výpomoci f fgc woe s oc4 wte