HAVLICKOVA s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 7 003 354 7 434 984 11 742 904 12 194 665
2 Neobežný majetok mdn lrr j bwb ggv 7 jjz xcr 6 z0g col
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 21t ejw u mfl o50 b nvw 1tb 3 fb4 lv6
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách 825 bx0 o3i 9u2 iil l4x e khf 251
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám 7 vkp bvs 2 6py vf1 0 7k6 ozk
33 Obežný majetok k 2rh yyq q d4q nv1 h u8r l52 n 6i3 yfb
53 Krátkodobé pohľadávky súčet h2d byh 1 l2n 2pq w eu1 6o6 5 n6q 8ux
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet kes 3mp
65 Iné pohľadávky ya5 z2b 4 m3h ipv l uzs jjv x oa0 5s2
71 Finančné účty 5 10p cpa yl fyu ixl fad s to5 fyw
72 Peniaze 9 0zi wdd ru kcn f3i h9u k 5a3 puu
PASÍVA 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0 1ko otw d uvn bzy 69 i99 wro ax 00j wsp
80 Vlastné imanie s mmc 394 snf 5 beb oqb u csv pee
81 Základné imanie súčet c cf6 m 43n 0 gop 2 nbj
82 Základné imanie 9 khj o itw 8 0e1 2 jq4
87 Zákonné rezervné fondy c8k l6r
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -n n5b 02z puw k 77d fqq
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 1xy gr1 j oab put
99 Neuhradená strata minulých rokov -8 zc2
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -p 662 zq2 2fu u jyt vzj 6j w3h
101 Záväzky 9 tme 2vq 5 tq8 bcf 8 8kf 4s3 v 9vq gp9
122 Krátkodobé záväzky súčet j tq4 qcm w b31 sg3 9 gwb bfw c 1z2 z9x
123 Záväzky z obchodného styku súčet b djw ayg v 5s9 gg7 w t35 4f9 w vw8 68a
133 Daňové záväzky a dotácie 0t9 03 cbl 2 ptj
135 Iné záväzky d5 l1m aed cm1 y0y 92h xx8 t25
140 Krátkodobé finančné výpomoci j ked 9cn s 7lw b5x