HAVLICKOVA s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 7 003 354 7 434 984 11 742 904 12 194 665
2 Neobežný majetok frb x6z 2 uaw m0b 1 9z4 ab0 c 29m w03
21 Dlhodobý finančný majetok súčet rqf 6eh 4 7of l73 c jjo suh l 2pf z54
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách 9z6 fua tpz afy dnx u1v f 4u5 vrm
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám x 2eo ci1 j bnu l58 g osr eqk
33 Obežný majetok c j7f ep7 k r3a u6t 4 l5p 7rj n sgg t5c
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 11i rbv 7 tqy nx2 u 2ed 8ff c 8z1 r8s
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet b9h jp2
65 Iné pohľadávky anv byv 4 0k8 6go j sj1 zhe 4 csz ney
71 Finančné účty a vor meq az qrr l8p okm v 7xc uv8
72 Peniaze a tlk 7xi g9 1jl ova r5g i zxa 2ic
PASÍVA 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY u 5jb zmr q r3r 5xu rq hdx jf3 hy l4b x6t
80 Vlastné imanie z yk8 zqw x52 c amo 1ku w ogh udb
81 Základné imanie súčet m joa t o87 o xng 0 tg8
82 Základné imanie j owk k ucz 8 ur4 3 264
87 Zákonné rezervné fondy 2hb 894
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -e 6qj hkk ta9 u q05 egu
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 9c1 kfm 1 f1o fz4
99 Neuhradená strata minulých rokov -x 8rp
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -c zg8 e7f 9vk x aos rmo o2 4p9
101 Záväzky f vn1 f6b f 6wd h4y 7 ej7 ych t u8y hmd
122 Krátkodobé záväzky súčet 2 zws 837 7 qkx 0v4 4 ffb 2xy k 5sy y6h
123 Záväzky z obchodného styku súčet 6 h62 yl6 5 sfk 7fm f pup 1ko v rlr ymi
133 Daňové záväzky a dotácie ty9 n5 72n p dw2
135 Iné záväzky yo v4k t6y 9mw p0c wbb gm0 9ng
140 Krátkodobé finančné výpomoci w vjl i8o k frm wtu