HAVLICKOVA s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2016 2017 2018 2019
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet x47 xly
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 8vx m55
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu h4y m lbs b 5qr v ac2
14 Služby 1 0v4 w u5k w t3d
20 Dane a poplatky nj0
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť uy 20
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -bs2 -9 pfd j2r ngw -n xpt
28 Pridaná hodnota -6 57a 4m9 oke -y c1u
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu pm sx8 218 g 9bo v8e hw r43
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet 0nk u8g c fvv s89
39 Výnosové úroky 1 hym 35m evk u0 6qw
42 Kurzové zisky og 5h tp1 h lzj
45 Náklady na finančnú činnosť spolu h ix4 mm0 f73 bg4 8y5 7jz
49 Nákladové úroky ahw oha lcy es1
52 Kurzové straty s 42b g p8n
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 68j nz i9 jqb
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -h w6a lp6 zsv n nrh 2rz q0 2lc
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -h 5s5 r7q hmz y 9x2 zoe ct qs0
57 Daň z príjmov 12h k6 h06 m po8
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 856 228 630 7 967 272 72 977