HAVLICKOVA s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 0c1 05t
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov otv 7i5
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu sn8 8 p9y i t16
14 Služby h qih h 4gx
20 Dane a poplatky 3fg
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 5w cp
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -6nk -6 xrf utz 2rc
28 Pridaná hodnota -x mic gi6 26q
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ty qr8 x7i j eco ts6
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet w2i zsi 6 dwc rva
39 Výnosové úroky 0 khu l1q rd6
42 Kurzové zisky 9r fm bxn
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 6 g85 0nq 8xp xaj t70
49 Nákladové úroky oqz yik w6n tcl
52 Kurzové straty 3 epx o 9yr
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť z63 4g ua
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -4 utn gea 3m7 r hwh 8px
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -5 5h7 c6s c8l 8 t52 ih8
57 Daň z príjmov 7fu fg 61s
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 856 228 630 7 967 272