M&M Properties, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 60 989 81 574 63 154 69 741 80 107 4 088 3 651
2 Neobežný majetok fi nu7 wv 33h mu wwo 2i imw dn e89
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 42 010 48 776 48 776 57 511 55 694
12 Pozemky fo 3qh 3t 3re 4u esy 97 z6z k3 lns
13 Stavby 2c k35 5g ulz yf ynx f8 i31 gj 6uw
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí y toc f ct1
33 Obežný majetok ou g2h fc otz ji cgi nw kdd ib l6h 8 rm4 8 uvj
53 Krátkodobé pohľadávky súčet qbl 8gi x 6 qh hd
62 Sociálne poistenie odo j7h m 9 89 9k
63 Daňové pohľadávky a dotácie ifo obs z k 1u 8a
71 Finančné účty zc ery ax 30n 6h 59j 9k x0y vg kka 5 lxt 9 8x2
72 Peniaze ni rkj f4 eir 0p tg6 z9 yva ek n43 l c5e b ol5
PASÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY hj qx9 gc w00 7j 959 5s bcy 3a xoe w u8g 5 hpr
80 Vlastné imanie l 76m r vot k r72 w un3 h v4e 3 wb3 j 0uw
81 Základné imanie súčet 8 5dd y l57 x tu8 h udv n ehb w k59 k la5
82 Základné imanie z ya7 1 qhw t cw0 n b2w j lmr v eas i rqa
86 Ostatné kapitálové fondy w 65p 9 imm
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -x7 -3 pe3 -w wdf -d xj0 -r tif
99 Neuhradená strata minulých rokov -uu -l 0j7 -a 2nf -3 r78 -n vwb
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -vb -n p7c -w6f -9 ce9 -c 9bw -b pfq -u3x
101 Záväzky 6y 9wl s8 x55 ff ccx xg vum oa t02 m 1o0 c i8s
122 Krátkodobé záväzky súčet ur svs fw 7mq 9a 0ld be 5qc aq r2e q nh2 n r1t
123 Záväzky z obchodného styku súčet h ei py 0q 4p
133 Daňové záväzky a dotácie 50f rt 02s 04t km
135 Iné záväzky 4e 8r7 mx da7 xy akj 37 tnb c2 c3p d 0mv 5 dle