M&M Properties, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 60 989 81 574 63 154 69 741 80 107 4 088
2 Neobežný majetok by b1z du 3cu y0 mrd g3 8t2 ii g3s
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 42 010 48 776 48 776 57 511 55 694
12 Pozemky a6 qln 9c 95r ng 0rb 0v 793 q5 ylf
13 Stavby 7o 4g8 7a vmt vy 4tt vx 3ep de gsu
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí j 508 k kvx
33 Obežný majetok gf 42d 2k xm2 of qs0 f8 hvj hk gdv l 43e
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ynn 49u n 5 df
62 Sociálne poistenie qj9 1fc 9 j 53
63 Daňové pohľadávky a dotácie 64f jqv 2 6 r2
71 Finančné účty f5 1qv 55 vri se 6dx fo j66 s0 pvb o mrj
72 Peniaze cp sa2 ad 4xg ss ykz 2e u95 gl vu2 z 53u
PASÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 68 nts oy 6s4 jv 4df b9 3ui gl 86m e 3q4
80 Vlastné imanie 2 qi0 z npq 6 0ui l sla w a40 7 l6g
81 Základné imanie súčet x 87y 9 x68 7 brc c 25v 6 6sq r e09
82 Základné imanie d 208 0 59v i gyw o 9kv c rxr k wqb
86 Ostatné kapitálové fondy n 20h
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -78 -i 286 -b qj8 -y 2pk
99 Neuhradená strata minulých rokov -rh -o sdb -v zts -f ecc
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4d -4 y8m -2sw -x tnc -7 uvh -2 aeb
101 Záväzky cl 81r pk er0 ww fp8 yl vno h8 0ke v kz4
122 Krátkodobé záväzky súčet 2j zbm 1e 5pc f9 pw3 wd 0ho wq ny0 u q3s
123 Záväzky z obchodného styku súčet k zd ii sz
133 Daňové záväzky a dotácie 6jn xw nd8 mwy
135 Iné záväzky gw pyp 5x lho zx ufz z5 q33 px 2sk 5 2u8