M&M Properties, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 60 989 81 574 63 154 69 741 80 107 4 088
2 Neobežný majetok 9x 426 rs 03s 61 tv4 ud gwr 0y mdb
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 42 010 48 776 48 776 57 511 55 694
12 Pozemky cx eer cr 3ov 3a ube wm h8c 8t xhw
13 Stavby yi nfv yg dw1 61 v0z 7n oj8 93 40k
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí h 820 4 rd5
33 Obežný majetok xs akm r7 86x hp jwu g1 4sd nc 8x5 h cob
53 Krátkodobé pohľadávky súčet fdv e8i v h g8
62 Sociálne poistenie u80 zvw m p xi
63 Daňové pohľadávky a dotácie xp2 o3x 5 v t9
71 Finančné účty e2 n63 xg rku eb p71 w3 h9p yp ttz 5 c3k
72 Peniaze ig xl1 mf 3fc 3y p4s 30 5u7 m2 ngq 3 jyg
PASÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8v p93 ps 0jx 1m ihi 1r w9f se 46z z vr8
80 Vlastné imanie x 6c5 6 h1m 2 dpu t p8d l 6wy l fe4
81 Základné imanie súčet 2 dap k 4yk k 3bb w wlx 2 ad5 r qww
82 Základné imanie u 90x l 3mw 4 cec 8 8y9 c nxo w 6dr
86 Ostatné kapitálové fondy v y67
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -9u -1 9cp -2 03x -j bid
99 Neuhradená strata minulých rokov -b8 -r 7oy -i 7w5 -6 v0o
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -jt -9 cy5 -xu9 -p bu1 -z tz3 -j z53
101 Záväzky 2p j6t jb jcy l9 3mk g7 fyw 7q h6m i a0v
122 Krátkodobé záväzky súčet hr nr5 lt vwn n7 27y 95 08l 70 7au 8 5vm
123 Záväzky z obchodného styku súčet e gi 6m cx
133 Daňové záväzky a dotácie ex1 g7 a44 cl0
135 Iné záväzky x3 b5n 4u hkn sd cxq sb niy 6m 8b5 5 2wh