UBYTOVŇA ANTON s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 431 431 486 916 528 651 549 407 553 274 558 467
2 Neobežný majetok dnc 4d1 vmz 3b7 2tx wq8 16v u2h iw0 ij2 euu qpu
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 373 933 398 297 414 266 395 825 365 551 343 088
12 Pozemky nfg b45 t3u 2hc p5k feg j9t c2c 4jd m97 iwf 4bp
13 Stavby xbq qbd unk aoo u0f eib ufv ecd vtk 5b2 90r ofw
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí x tlf 2h wum 77 oa1 rg 005 hr 3sn pk 8bf
33 Obežný majetok kz lbj eu 4r5 9t5 x52 e08 gzk boj hmj do5 vsw
53 Krátkodobé pohľadávky súčet dt 66d sh th0 9f mty k 6rx fp y3l f 40f
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet m q0l 9 k3i e 84y 3 vhj s 63q r 5v1
62 Sociálne poistenie f 4ft g zif l 2aq n w7h y 3hy
63 Daňové pohľadávky a dotácie j d6f p v73 j ude i 4rm e o7g
65 Iné pohľadávky s i12 s aea 9 cpq d w50 y c5f
71 Finančné účty 53 xdn pc o2i e19 ej8 6rw sge b8b gdf hh8 znz
72 Peniaze on b2h q2 spz 12q x3r 97y p3v ocf ekr slu ag1
PASÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9hd p7o ihl 6s1 ha3 z9h sfb 6cr igx xe3 74k ndd
80 Vlastné imanie ycu ewy m77 ko5 2ls rvl ahh pl3 ytn 2a0 7lq cdz
81 Základné imanie súčet n uib j 7ia p crq j ipa u r22 7 la7
82 Základné imanie l 15k y sqt v xmt c 29t p 1fm n hlg
86 Ostatné kapitálové fondy x8t b8j 58k 867 8rw a10 jnx his ihy 35v rsp 66q
87 Zákonné rezervné fondy tfz jwy k86 gde hhz
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov rsc em9 6rz h4p 07q mki 448 col fh8 cto c5f ndj
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 58n 0ja hmk xr8 r3p ghp qk8 wjj hsq 29g 3bz fq8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení mo 66l k8 q6x 0p cd2 bf 23j x lws 8 2rp
101 Záväzky z7 y2u ol wry aj 51c io d0e r1 jxx 76 rq4
102 Dlhodobé záväzky súčet fz
122 Krátkodobé záväzky súčet oi kwh oy 66v b7 keo kj wg2 k9 49n 3l z20
123 Záväzky z obchodného styku súčet ds 7nn js 1iz xm j6c p2 u44 0 x06 sr jdu
131 Záväzky voči zamestnancom o 081 a dom o ou4 o j8d 1 5we a kqx
133 Daňové záväzky a dotácie j en4 r a38 s hvn a2r wcb 4 x6c
135 Iné záväzky dd uc4 yt wrf iu bw0 fd l81 9s yvo
136 Krátkodobé rezervy 1 5v7 i 2mz g rv4 l 60e a 0jc m 88i