GOTI s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 374 641 443 178 560 101 578 989
2 Neobežný majetok 48 p0q qs zot d3 c0t vz q1q
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 22 124 16 624 26 864 67 467
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ds ezs m5 cs3 4z w7h op kiv
33 Obežný majetok nck in5 437 1gk cm2 j76 6ev 3mq
34 Zásoby súčet 3rh 59i 9fb azu 9m6 wd4 yqd avo
53 Krátkodobé pohľadávky súčet d8s 0lh nx 0qz 48 j4h lm qad
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet tem tdb q2 pis mo ijv 26 wxn
62 Sociálne poistenie g3 paa j fuh 22 tn9 84 38y
63 Daňové pohľadávky a dotácie d0 w25 i 4sb hu lej zb loo
65 Iné pohľadávky 70 8ix
71 Finančné účty 4 9qh 8u5 1lb h1q h1x i6 kw5
72 Peniaze z 9dv mrt zf4 xpf i3b ce bq2
PASÍVA 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY n2n syl ubd 2vx 8jf lyx c5v gnv
80 Vlastné imanie -xr nil cln 870 2ie sgr u11 p6v
81 Základné imanie súčet x p52 l bn0 f lkq p hya
82 Základné imanie f 4d6 j we5 b b5f k lrp
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -r7 g3q jaf nov vmx ioh
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 9y5 6y3 pas 45i
99 Neuhradená strata minulých rokov -y0 472
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -j2 7vk qo3 jdq qg 7m8 0 jde
101 Záväzky 6ac ca5 qyk 68l 3j0 vv3 pvb vm2
102 Dlhodobé záväzky súčet y3u
122 Krátkodobé záväzky súčet pc6 5hp 4ta bqy n60 ko1 l3n m7v
123 Záväzky z obchodného styku súčet xiq wzn u vc2 23 59p vh tqk
131 Záväzky voči zamestnancom v1k
133 Daňové záväzky a dotácie ph mn zxn brc qkp
135 Iné záväzky kth jyb hjt 7x2 hyv 3os egf 9wq