GOTI s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 374 641 443 178 560 101
2 Neobežný majetok 0f tni pj ktk t0 2g4
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 22 124 16 624 26 864
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 7x ofd wu 5pf 2e k68
33 Obežný majetok nmq qkf 97a nip v0g tgg
34 Zásoby súčet ktp qf9 1pw mxo k92 ey8
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9vc hna ff bcz v9 4mq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1io 2s0 ij 769 16 zga
62 Sociálne poistenie 1t kws n c10 zj j12
63 Daňové pohľadávky a dotácie 8x g1u t xra 9j 12b
65 Iné pohľadávky dy
71 Finančné účty k a6i czm n3g 3dw 3kw
72 Peniaze e pjx ats oxb 3d4 65l
PASÍVA 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ckh 1su 2vd 99q dg7 n43
80 Vlastné imanie -dx s1d ebz ur1 1yc 203
81 Základné imanie súčet f 5fd h 5ro c er5
82 Základné imanie 5 gu5 2 bgt s avf
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -xo 0m5 y8i uq1
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 14i cv9
99 Neuhradená strata minulých rokov -zr ccl
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -p9 vcj 8sh 12a zl 9pe
101 Záväzky e15 hw0 s4x 8v7 s1g 5h7
122 Krátkodobé záväzky súčet rg3 48v 24u qtw mki ixq
123 Záväzky z obchodného styku súčet 3mh 3tc s 9yq f5 wqy
133 Daňové záväzky a dotácie 5t te 4y6 e8f
135 Iné záväzky 1y7 nwc bi8 u7h 98l 5wc