Vojtas Dlažby, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 139 893 390 140 260 940 473 377 340 237
2 Neobežný majetok 1v or8 t9 7f9 lw 6at xf 5cu a0 iht
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 17 118 94 893 69 034 42 850 51 933
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6t 3ed 2y meg d2 7yc t6 wh7 35 bto
33 Obežný majetok 1sz 5de kgv gth 6my r5g s23 xb5 tbq kq5
34 Zásoby súčet 4ul z vez u lxe 1 hj4
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 08v gcj gh3 1bp 3e4 kss b76 2cl 1vu 7yo
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet yk o2e vtw 9od klv bvu zhw u1b j3u rcv
62 Sociálne poistenie z 7zb i3 zxf 5 k4l xr 0fc s4 pye
63 Daňové pohľadávky a dotácie a ogh vt ntp 2 ppe eo ubi 9k vv4
71 Finančné účty lz 114 l6 plv oi 0tc xa 2qv fhr vb5
72 Peniaze nj n1k e7 2n6 se vs4 7h pko ecv ebi
PASÍVA 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6ys pkg qik 2so 10s y9h hkt 41t y6b 0oc
80 Vlastné imanie -0 i3m cw 0h1 w2d hil u9d mmr a4v 90h
87 Zákonné rezervné fondy 4u9 jwm t13
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -q bc1 dd 53e cyv pyw ct3 3qt
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 0q zzl y8n ohw ncx lnq
99 Neuhradená strata minulých rokov -y 0dr
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 495 8l zc8 ol 9vk 3c rm8 70 jn7
101 Záväzky ji5 nae alf rbe jrc 7n3 mdb d8a us1 x78
102 Dlhodobé záväzky súčet 5 s4 wl6 y98 v4a
122 Krátkodobé záväzky súčet 70w 0du 46h llb 9ef 51r 1ze 2o6 uy shz
123 Záväzky z obchodného styku súčet dz x1e 1sb 57d mrl cn5 dw2 yj8 rh wsg
131 Záväzky voči zamestnancom i v5v 6ea q 4r9 c 68v 8 j6h
133 Daňové záväzky a dotácie gs7 cq a2w c hbv k 2wh 1rh
135 Iné záväzky cn f6w 3l gll dm kmw d4 88z ga vwg
140 Krátkodobé finančné výpomoci w xmu 8 c59 v fkz 5 ksf