Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava - Účtovné závierky

2021

2020

2019

2018

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2018 - 31.12.2018
Zdroj
CKS
CKS_POZNTXT_ROPO_16248.PDF
CKS_POZNSTR_ROPO_16248.PDF
CKS_UZTS_ROPO_16248.PDF

2017

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2017 - 31.12.2017
Zdroj
CKS
CKS_POZNTXT_ROPO_15246.PDF
CKS_POZNSTR_ROPO_15246.PDF
CKS_UZTS_ROPO_15246.PDF

2016