Farma ASIRI s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 780 522 1 025 782 979 274 990 014
2 Neobežný majetok g16 2n2 qbd xj2 u0b tya a34 pze
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 726 118 848 628 765 361 763 896
12 Pozemky toq civ qzn 499 x9c je7 4a6 2xs
13 Stavby v1o de7 9tl 5mf gjl mqp 0d0 t9s
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí o71 lz2 mdq nzu 9l2 hl1 ih9 zc5
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok ss hct c8 zta x6 61g rk 9x2
33 Obežný majetok ey eax htp psr 7c7 umz 0k0 621
34 Zásoby súčet hu y6p 3h y9n 7x ueu 1e otp
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ec qnd bh 3mn 0s8 wml zd sxr
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet d 0f1 d z60 71 549 da p1k
62 Sociálne poistenie z upe 59 3sb 05 vaf u ewp
63 Daňové pohľadávky a dotácie u 21a 1o 600 1q fog 6 a59
65 Iné pohľadávky -2k k 9c8 i shb 0 zmo
71 Finančné účty bn cua li 4jg m8 ewx b2 yuu
72 Peniaze 29 hho 20 fdo dr m7n uc 3vu
PASÍVA 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 55j 2ok 0 pzp xoy fl8 j8y p9z ory
80 Vlastné imanie kia v1h jxh why txj w42 biy 54y
81 Základné imanie súčet b vuy y shb k hsz h 1zw
82 Základné imanie b brg f 8x3 x sva h vcl
86 Ostatné kapitálové fondy t9i yf5 iky lmv q8j b53 ujx yzx
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -i ve0 -t5 3xr -upc awc
99 Neuhradená strata minulých rokov -5 sa1 -ir k59 -tnz wa4
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -v b9v -w7 lqc -tv ds1 -fk juf
101 Záväzky 0ki pdt zjt fuu yeo 64d pz6 6cy
102 Dlhodobé záväzky súčet uy7 d ftn b18 wzz
121 Dlhodobé bankové úvery e3a n6h ysg 8pg xgt c6v jm3 35q
122 Krátkodobé záväzky súčet gk0 8t2 d8 ll0 4w txq t2 nw2
123 Záväzky z obchodného styku súčet 0ag 7zr p3 ooo 9h 3sc iw xym
131 Záväzky voči zamestnancom c d2t 1bf 9 kla d pdx
133 Daňové záväzky a dotácie vk p6g pka k sd7
135 Iné záväzky e00 5ad
136 Krátkodobé rezervy m3u 6is gc
140 Krátkodobé finančné výpomoci zb3 fa4 mz3 bii 97u byv r8z qbw