Farma ASIRI s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 780 522 1 025 782 979 274
2 Neobežný majetok ds3 rbq mi3 zi1 8q8 fc3
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 726 118 848 628 765 361
12 Pozemky 03a 1x6 sgz zta s8i 1vz
13 Stavby soe 8y1 ppi rry qoe k8m
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 5ym itx 3hy ige dsc b3p
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 9s uxx 2e wql mz pc6
33 Obežný majetok l2 ovh wl0 moi zp4 rpl
34 Zásoby súčet ze kqc lt hc6 11 i2y
53 Krátkodobé pohľadávky súčet vd 1f1 4z q0e js8 6fg
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3 hoy 2 dy8 bn 38y
62 Sociálne poistenie k xhi bm dtt v0 14b
63 Daňové pohľadávky a dotácie u hzs 42 37i y9 m7l
65 Iné pohľadávky -ok 2 9jf r ds1
71 Finančné účty 03 u47 ef h0b zn 35m
72 Peniaze oo nv5 w0 p63 m0 758
PASÍVA 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY rkj 1ty x isp 7sl 0ma txw
80 Vlastné imanie o0g m57 bld yuo pct ier
81 Základné imanie súčet j se6 c dp9 v 07k
82 Základné imanie s w1u j 5di 3 cbj
86 Ostatné kapitálové fondy tda pth 1j6 bh8 l9w 2sc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -r b6s -r9 dcz
99 Neuhradená strata minulých rokov -b r4j -4x jtq
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -f zez -hr bgg -0w eyp
101 Záväzky ols 27c oe4 qrd 63p o6h
102 Dlhodobé záväzky súčet 5yh 5 q7f 8x1
121 Dlhodobé bankové úvery 7pc iqg yo2 7t3 481 c8h
122 Krátkodobé záväzky súčet u2m fgn rt ku9 p0 g8v
123 Záväzky z obchodného styku súčet mag y6b d2 2fe gb xq8
131 Záväzky voči zamestnancom 9 sb2 ehk k y92
133 Daňové záväzky a dotácie km ye6 wb4
135 Iné záväzky 3q0
136 Krátkodobé rezervy tjk 807 nd
140 Krátkodobé finančné výpomoci ncc mns k35 ll0 r3l 1rp