MBM-DATA s. r. o . - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 5 000 2 500 8 140 4 103 6 888 14 693
33 Obežný majetok 9 b73 f mcw p l56 k 0iw s 710 yi 2mi
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ysc r njn m ixx h ksm 9 87z
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet h r2z h knr 9 7vr x dup
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7 lxn u thw v lhq 5 9l1
62 Sociálne poistenie 0dt nut
63 Daňové pohľadávky a dotácie w4p kem nzy 8 j8u
71 Finančné účty x 8gd m t7j cpm 0 0og j pua h jsx
72 Peniaze 1 zkk a 3h8 us2 w zdc 2 yj2 i z28
73 Účty v bankách c3p 57 1a s 274 t q1l
PASÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY m 66g m 6qc f 6z4 5 gbz w cg8 mi 4wx
80 Vlastné imanie 7 lic 1 417 9 ib2 -a pii -v t06 bsv
81 Základné imanie súčet g 25z -nlh s 5qf s 9ny 8 hcy 3 ac7
82 Základné imanie a 2ai -7vg f 0u5 y nrl e 23v 9 a8q
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov r b3n -vp dgd -hr f9v
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 9 5xc
99 Neuhradená strata minulých rokov -nq k92 -w8 6vl
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0 izz j 61i -1h w4o 1 s8x l rbh
101 Záväzky 9 lba a4f e 4ap n ykd cc mos
102 Dlhodobé záväzky súčet lf ek g6n mx4 r6v
114 Záväzky zo sociálneho fondu h3 9i xe0 jjc 6y4
122 Krátkodobé záväzky súčet y g25 uyo r e3a d 2cl fv sq5
123 Záväzky z obchodného styku súčet ehc -a3 7mn h91 b y20
126 Ostatné záväzky z obchodného styku y4p -nu 03n 4os 4 eqw
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu -h b12
131 Záväzky voči zamestnancom ice 1o1 u98 wc2 876
132 Záväzky zo sociálneho poistenia hhu tce h bof z i5g 3 b50
133 Daňové záväzky a dotácie pj8 d22 a nwr 2 l3s c mg4
139 Bežné bankové úvery k q0c