MBM-DATA s. r. o . - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Čistý obrat 29 127 36 022 48 443 39 290 67 223
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ld qc6 jf 21s cm t3l 5l fpc 0i f9t
5 Tržby z predaja služieb 29 128 36 022 48 443 39 290 67 223
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti zq
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 4ub 62 v60 os di1 dq 5xq mw 0l7 a7 n7u
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok l mn6 s 23m 2 w7h t s4t 67 wgs
14 Služby ufx 3g m2z am hho ic 7xl yx rs3 cd kbl
15 Osobné náklady h zm1 2 s2s 23 789 yu yn0 d 1e2
16 Mzdové náklady w yy1 o b44 up 3za 1 i5v d gnh
18 Náklady na sociálne poistenie 1 219 1 530 7 292 2 764 2 486
19 Sociálne náklady 3p 5l xdp woz zkg
20 Dane a poplatky e1y ld0 65 c23 jz3
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu g n64 -6k5
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť d6 uv3 e1
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -e19 0 wz5 j 6mh -vg 5iv 1 ege m 6ap
28 Pridaná hodnota -w6m 1 bdj 4 axd 0u hmf lw 3iw 6v wqr
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu tbw
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 11z
45 Náklady na finančnú činnosť spolu k0o exk 4pr w72
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť cji cd9 60w 6j7
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti rul -aoa -lqz -9d6 -huy
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením y wsb o pq0 -3p mfw a j5h i p3c
57 Daň z príjmov 39d 2fe kcv 8wm
58 Daň z príjmov splatná cn5 aoq kfr kjd
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 975 1 441 -11 826 1 649 2 876