Slodičák, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 5 000 28 428 19 707 11 588 21 553
2 Neobežný majetok 63 vk9 kq k44 l kyu o m07
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 616 14 072 8 528 2 984
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí q9 yud 0g 3d9 9 tqu r 14y
33 Obežný majetok m a25 8 06x z uk5 n 03a yg na0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet t 655 k87 ywb kj muy
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet h ly1 alh qdn 3h pv3
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 8 8kb imz 5ld ix 72q
63 Daňové pohľadávky a dotácie 1
65 Iné pohľadávky -v5 -o8
71 Finančné účty w hkf m v1s q 6qv p w1m b y5l
72 Peniaze n lj1 r vrk f 6kx y nh6 i ri7
73 Účty v bankách 6qe psx x men q 5gf
74 Časové rozlíšenie súčet 06d cap
76 Náklady budúcich období krátkodobé 1dx kdy
PASÍVA 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY t aom v2 u9j ut gl7 37 67k 2y v1i
80 Vlastné imanie v it2 jo 6j8 vx 1ve k 0kw z pp2
81 Základné imanie súčet s nqj 9q nbr fn wdh qy 26f 4m 7le
82 Základné imanie b 0k3 dw m6u 88 h7b ne nzx v5 im8
87 Zákonné rezervné fondy u6o w6x dew
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 5za m4o xjl
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 9 f5u -a g1c -f 001
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 9 x36 u v96 c pp7
99 Neuhradená strata minulých rokov -r elb -h pr2
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v egh -w uu8 -7 uc2 -djx
101 Záväzky 7 isv qy7 s bbg s3 7vw
102 Dlhodobé záväzky súčet fn fg
114 Záväzky zo sociálneho fondu c2 f8
122 Krátkodobé záväzky súčet 2 9mp ohh s lgy vk t5d
123 Záväzky z obchodného styku súčet 7iy lf4 r udc z 6p7
126 Ostatné záväzky z obchodného styku xl9 2z6 9 v4z 3 jud
131 Záväzky voči zamestnancom zed g rdh
132 Záväzky zo sociálneho poistenia rzt 2lf
133 Daňové záväzky a dotácie 5bj nl vt7 3w4
135 Iné záväzky -z8a