BARVINOK s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 24 338 22 932 23 187 28 002
2 Neobežný majetok f 9ux kn lpy ze be1 5a 1sn
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 800 19 880 19 880 19 880
12 Pozemky h 98r
13 Stavby i zih
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ub 0uk cn all oi 7ag
33 Obežný majetok 7o fis c eri 2 0cg u 7m4
53 Krátkodobé pohľadávky súčet lc 89y gka s 55p m kgb
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet yt usz ibe f vna 0 5rx
62 Sociálne poistenie k wgf y2i 3 pb3 1eo
63 Daňové pohľadávky a dotácie 9 kwb r4z z 2fc xl7
65 Iné pohľadávky gxj qe5 x2l
71 Finančné účty d t5g s way e thc m 118
72 Peniaze a 3el x 4fy 6 lex d 99d
PASÍVA 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY yy t3m 1u jsk 66 xbd 1z 3c2
80 Vlastné imanie -o z6s -xg hyq -cx 98w -zb izr
81 Základné imanie súčet r l93 o lal 5 laz s q5i
82 Základné imanie m 2or u tke t 29v o xgg
86 Ostatné kapitálové fondy 0h2 gr9 zr4 b3v
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -i 54o -ce 2q6 -zd yc1
99 Neuhradená strata minulých rokov -a y2q -9f u0q -us rsr
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -z 0bb -ib m6p -b w49 -3q j43
101 Záväzky id xh7 oq gnf uq jxd kb zpt
102 Dlhodobé záväzky súčet bp oas -935 otk
122 Krátkodobé záväzky súčet oo flc 74 zfz ms 635 bx 2wl
123 Záväzky z obchodného styku súčet z70 ym1 mt -vkx
131 Záväzky voči zamestnancom 950 x2j
133 Daňové záväzky a dotácie ydp xam 0ou
135 Iné záväzky ar t6b m0 zwm qm car w2 ng9
136 Krátkodobé rezervy 6m6 kwr