Stavebná firma PORKY s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 89 763 135 059 157 177 177 558 203 312
2 Neobežný majetok 8v twl ev meh oo u36 j2 762 1l 64v
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 51 796 73 423 60 728 53 146 51 290
12 Pozemky ha uhx
13 Stavby 8s 2vi
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí he x1g br 0c3 7p 035 s1 d1y
33 Obežný majetok uj vfm 7c 8p1 zc 1tw loa dru 98b rpi
34 Zásoby súčet -c8 wye -fi 1oa
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1a pbf fe 6lw xa g5v dy0 xsz n04 n7w
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet rv ijo ws 965 6u qpi 2cg 4hy p2 y63
62 Sociálne poistenie r2 wow 5 y3p i 6qb o m2g iv j6m
63 Daňové pohľadávky a dotácie e6 qq9 h dw5 f 1l1 9 s1h tp pqs
65 Iné pohľadávky h k55 e kmz v 1wz x xb4 1 hk3
71 Finančné účty m 4p4 fs yju zp 2kj 60 uel c8 ekx
72 Peniaze j hhk 6i zys xn ve2 0z lhd og b9p
PASÍVA 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY da rkt a7g pmt mhi 0j8 4gw d3x tbp uj4
80 Vlastné imanie h rix o bal 7 wu4 g h8q lh dlx
81 Základné imanie súčet x 4i6 e 4i4 s tnk j 66o q qo0
82 Základné imanie 4 ofn p s49 x tf7 1 fco f 8xt
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -8of z j53 k xxq b oum
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 7 2s2 h yzz u lc0
99 Neuhradená strata minulých rokov -1x6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -rnt h ofe -i hra n 0ob o mpw
101 Záväzky tu 7gb rs9 xuu qxg n8f r98 u7c e83 0sz
102 Dlhodobé záväzky súčet 5vc 8x pt ira 9w 283
122 Krátkodobé záväzky súčet 7b 9ht aom bzb iw3 mb7 t9k odq sok tfm
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5k2 o4 gne 7 ahi p c71 e8 jyu
131 Záväzky voči zamestnancom 4 7o7 y okg 6 1pu 4 5x2
133 Daňové záväzky a dotácie 0 9zz 73q w tih 166
135 Iné záväzky 54 27w qnk al2 u5u 5t1 b1p aag ivd 4u4