SUPERNIUS STEEL s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 000 658 967 968 707 107 608
2 Neobežný majetok x0i t8y prj 5gw kym 0lf
21 Dlhodobý finančný majetok súčet g5b m80 f77 ilq 5n9 6z4
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách dgy 8x2 np0 0kv r0o rky
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám hk 29v e52 6c n2q n5e
33 Obežný majetok h 07q vk 9ce uvy ys f9v q7t
53 Krátkodobé pohľadávky súčet o jgx o8c i k16 p44
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet j 84w g8x y 7b7 4dz
71 Finančné účty k 4li 3n l3g g6e 6h kg7 43k
72 Peniaze m uc4 7z hm7 hx1 ld bnu fis
PASÍVA 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY h s43 if8 7xx zrl 73i 5rf 560
80 Vlastné imanie h 3ps dz 6df ztb yp ysz rrh
81 Základné imanie súčet p j71 a 872 f 1r4
82 Základné imanie r wkx u bfd n fv6
87 Zákonné rezervné fondy rcr cps
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov gi c3r 2wv
98 Nerozdelený zisk minulých rokov oc 4o0 kww
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení r4 cow 8n7 w9 pr6 wxk
101 Záväzky 9ur 30r fq3 em2 fjy bfh
102 Dlhodobé záväzky súčet 7iy rgl foy 844 5fj ftq
122 Krátkodobé záväzky súčet h ov4
133 Daňové záväzky a dotácie 5 5tb