SUPERNIUS STEEL s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 000 658 967 968 707 107 608
2 Neobežný majetok z75 2nk szu 8wr dho jyr
21 Dlhodobý finančný majetok súčet ray e9o xkq l82 k68 kej
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách llc ju5 dha i3r qlu u14
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám wn 0hb n5e hf ew2 dgr
33 Obežný majetok 4 fkn 6p t46 y1k 4f 7hu 0v5
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 2 j9i 86f o 5qq 32d
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet o 1v7 5l4 q lso mj7
71 Finančné účty x 011 60 g00 6qy em 85c l4j
72 Peniaze h z0t ai sbq 0wl mv sp0 b48
PASÍVA 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 pmb 5ge n5g il3 qid d10 8xu
80 Vlastné imanie a iy0 7s su6 4oy uq ok3 ws5
81 Základné imanie súčet x atd 2 isb 6 nic
82 Základné imanie 4 5i9 z nur 6 hpl
87 Zákonné rezervné fondy ca0 pe7
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 31 xm6 xcq
98 Nerozdelený zisk minulých rokov np shk huh
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 54 6za ce9 kk 0u7 6uq
101 Záväzky t5s 9x2 2z3 43d ybf dyh
102 Dlhodobé záväzky súčet s8a 5i2 x8g dyb z25 zdc
122 Krátkodobé záväzky súčet t aqq
133 Daňové záväzky a dotácie v c6k