SUPERNIUS STEEL s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2016 2017 2018
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu hcx 4b
14 Služby 26
20 Dane a poplatky r4k
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -nn7 -yb
28 Pridaná hodnota -w7
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 8w fjd scs aj 6kh pt0
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet v9 qn1 sev 6z ko4 n1c
39 Výnosové úroky ho 91b
42 Kurzové zisky ici sfn i 7jq g2z
45 Náklady na finančnú činnosť spolu p 3lc eqx dtx z71
52 Kurzové straty u 4la 9s4 33g f2e
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť b91 5 sln
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti o8 dm5 obb jp zsk nex
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6k ukw col aj uyz u2m
57 Daň z príjmov j 737 z lq0
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 46 212 513 49 137 768